FAQ Handfat

Handfat och tillbehör

Ett handfat med bakkant är absolut ett bra val vid t.ex. bordskivor i trä. Speciellt om bakskivan är nersänkt så vattenkranen kan placeras på den bästa platsen – dvs. inne i handfatets våtzon. Därmed skyddas bordskivan och det är lätt att göra rent runt omkring vattenkranen.

Lyft ventil är ett tillbehör där silen kan styras på avstånd. Dvs. ett fjärrstyrd öppen- och stängalternativ. Handfat med lyftventil levereras alltid med ett hål för vattenkranen samt hål till lyftventilen.

Det är olika om handfatet levereras med eller utan hål för vattenkranen. Det måste du själv undersöka omkring produkten. Dessutom kan det hända att du har speciella önskemål om extra hål för t.ex. en tvålbehållare. Till många handfat beställs vattenkranen tillsammans med handfatet. Därmed sparar man mycket onödig tid, krångel och risker för skador på handfatet ...

Montering

Några handfat är symmetriska – och kan därmed vändas om. Begrepp som “höger” eller “vänster” om ett handfat handlar om på handfat som inta kan vändas om. Och hvilken sida på diskbänken som handfatet är placerat.

I-läggning är det vanligaste sättet, där man skär ett hål i bordskivan och handfatet kläms fast i skivan.

Underlimning är när handfatet limmas och monteras fast från undersidan av bordskivan. Metoden används i samband med laminat, trä, sten och glas skivor. (Underlimmade handfat ska beställas och monteras i fabriken).

Nivålimning är där det blir utfräst till nerfällning i handfatets kant och handfatet limmas ner i bordskivan. Den här monteringsmetoden ger en slät yta mellan bordskivan och handfatet och underlättar rengöringen.
(Nivålimning kräver specialverktyg). OBS! Priser och artikelnummer är inte samma för i-läggning och underlimning jämfört med nivålimning.

Vid montering kan det krävas en mera specifik ritning än det som finns tillgänglig vid produktbeskrivningen och i katalogen.

dwg/dxf filer med exakta mått på handfat och andra mera detaljerade ritningar kan erhållas genom att kontakta salg@eico.se.

I t.ex. handfatskatalogen ska man vara uppmärksam på att det är handfatets yttre dimensioner som anges på linje-ritningen.

Många dekorativa handfat tillverkas utan överflöd. För att de ska kunna användas måste det finnas ett golvavlopp i rummet. Dessutom krävs det att handfatet använder en click-up anpassad för handfat utan överflöd – och inte den bottenventil som levereras med vattenkranen. Olika typer av click-up kan ses i vårt produktavsnitt.

Click-up passar kanske inte till alla handfat utan överflöd. Var uppmärksam på om din valda click-up passar till dina behov. Det finns olika dimensioner beroende på tjockleken på bordskivan / handfatet som delen ska “gripa” tag om.

Underhåll

Rengöring och skötsel av ytor i rostfritt stål
EICO stålhandfat till kök och badrum är tillverkade i 18/10 rostfritt stål (AISI 304 certificerad stål i topp kvalitet).
Ett miljö- och rengöringsvänligt material, som är lämpligt att använda, där det ställs höga hygienkrav.
Rostfritt stål kännetecknas av en oxidfilm som skyddar ytan och gör produkten rostbeständig. Filmen fungerar som en naturlig barriär mot attack från frätande gaser, vätskor eller partiklar.
Rostfritt stål är dock inte helt säker mot korrosion, vilket annars kan vara en vanlig uppfattning. Om skyddsfilmen förstörs på stålytan kan skyddseffekten minskas drastiskt och rostfläckar eller avlagringar av olika slag kan bildas. Därför används speciella tekniker för bearbetning av stålet, vilket garanterar fullständigt skydd i alla normala arbetsprocesser.


Primära orsaker till korrosion:
• Järnhaltiga material (luftburen rost) som finns kvar på våta ytor, oftast från verktyg som används för rengöring, t.ex. skursvampar.
• Kalk. Kalkavlagringar kan försvaga stållegeringen.
• Salta och torra rester av förångade vätskor.
• Rengöringsmedel som innehåller klorid eller ammoniak, som inte rengörs helt.


Rengöring och underhåll:
För att undvika korrosionsproblem är det mycket viktigt att användaren rengör stålytan ordentligt, så att lämpliga produkter används för att säkra att rostskyddet upprätthålls.


För daglig rengöring rekommenderas vanligt tvättmedel. Använd en diskborste, evt. en mjuk trasa. Grundlig rengöring kan göras med ett passande stålrengöringsmedel.
Kontrollera att rengöringsmedlet inte innehåller några klorider, ammoniak eller motsvarande ämnen. Skölj alltid av med rent, vanligt vatten.
Använd aldrig skursvampar med metallyta eller motsvarande verktyg som kan lämna mikroskopiska partiklar, som fäster sig mot den rostfria ytan (luftrost).

Vanliga frågor om Eico hittar du här ovanför.

Hittade du inte det du sökte efter?

Du kan också använd sökfältet för att hitta svar på din fråga.

Om du inte får svar på dina frågor genom att söka i vår FAQ, är du alltid välkommen att kontakta oss via PRIVAT HOTLINE på telefon +46 81 24 10 238.