FAQ Köksfläktar

Fläktar och tillbehör

Välj en skorstensförlängning

Om du har extra högt upp till taket, kan du ofta få tillverka en speciell anpassning i form av en skorstensförlängning. Den görs på beställning och efter godkänd ritning.
Det är inte alla fläktar som kan anpassas med en skorstensförlängning, så innan du startar ska du prata med din återförsäljare för att få närmare information och råd...
Var extra uppmärksam på att eftersom en individuellt anpassad skorsten är en extra beställning, som tillverkas separat, kan det förekomma nyansskillnader i stålytan. De nyansskillnaderna kommer dock att försvinna med tiden.
Förväntad leveranstid av speciellt tillverkad anpassning är ca. 4 veckor, efter godkänd ritning.

Välj en wirehängd fläkt

En annan lösning kan vara att välja en wirehängd fläkt. Genom att anpassa längden på trådarna till fläkten, är det lätt att montera fläkten mot taket, något som annars kan vara en större utmaning vid monteringen av en standard fläkt.

Välj sänkt tak

Om du har möjlighet till det, kan det också vara en lösning att bygga en låda under taket, som anpassas efter förhållanden, så att det blir en fin, jämn yta, där man kan montera spisfläkten.

Välj en fläkt med utlopp bak från väggen

Om du har möjlighet till det, kan du välja en fläkt där utloppet leds direkt bak på fläkten. På det viset behövs det inte en extra lång skorsten.

Snedskärning

Om du har lutande tak, kan du ofta få gjort en speciell anpassning av taket, i form av snedskärning och anpassning av invändig upphängning. Anpassningen görs efter beställning och efter godkänd ritning.
Det är inte till alla fläkter att skorstenen kan anpassas. Prata med återförsäljaren och hör närmare för att få information...

Förväntad leveranstid av speciellt tillverkad anpassning är ca. 4 veckor efter godkänd ritning.

 

Bygg en låda på vinden

Om du har möjlighet till det, kan det vara en bra idé att bygga en speciell låda på vinden, som kan anpassas till de lutande väggarna, så det blir en fin, jämn yta där fläkten ska monteras.

 

Välj en fläkt med wire

En annan lösning kan vara att ha en wirehängd fläkt, i trådar. Genom att anpassa längden på trådarna till fläkten, är det lätt att montera fläkten mot taket, något som annars kan vara en större utmaning vid monteringen av en standard fläkt.

Alla wirehängda fläktar levereras med ett wirekit 1.700 mm. En extra bred modell kan monteras med två set. För de allra flesta wirehängda spismodellerna kan en extra förlängningstråd och medföljande sladd beställas och monteras på fläkten innan leverans. Priset är inkl. montering på  fläkten.

Det är inte alla wirehängda fläktar där trådarna kan förlängas. För närmare information, tala med din återförsäljare...

Många av EICOs fläktmodeller kan fungera i en recirkulationsversion, eller i en version med utluftning. Utluftningsfläktar leder ut matos och ånga ut ur huset och ersätter därmed luften, medan en fläkt med recirkulationsfilter rengör luften med hjälp av fett- och luktfilter. Efter filtreringen leds luften tillbaka ut i rummet igen. Rumsluften rengörs genom att passera genom filtret.
Vid recirkulationsversionen är det inte nödvändigt med rörledning ut utanför köket. Istället rengörs luften genom genomströmning i aktiva kolfilter. Med den här versionen av fläktar är det mycket viktigt att kolfiltren sköts ordentligt, och de ska regelbundet bytas ut eller rengöras efter behov.

OBS! Spisfiltren tar inte bort ånga. Ånga i köket tas bort genom att använda extra utluftning eller t.ex. via husets centralventilationssystem.

Recirkulationsfilter, kol (3 – 12 mdr.): Det här traditionella kolfiltret innehåller kolkorn, som kan fånga upp och samla in lukter. För att säkra effektiv rengöring av luften är det nödvändigt med regelbundet utbyte av kolfiltret. Beroende på användningen rekommenderas det att byta ut kolfilter ca. varje 3e eller 4e månad, om inte annat står angivet i de medföljande dokumenten till fläkten. Speciella standard recirkulationsfilter har en genomsnittslig livstid på ca. ett år, vilket är mera än dubbelt av traditionella standard recirkulationsfilter.

Recirkulationsfilter, Long Life (3 år): Till flera av EICOs spisfläktar erbjuds möjligheten till det teknologiskt avancerade Long Life-filter. Det filter är mera effektivt än det traditionella kolfilter och har dessutom extra lång livstid. Oftast behöver det inte bytas ut, utan bara tvättas i diskmaskin (ensam, utan annan disk i maskinen) vid maximalt 65 grader. Därefter ska filtret torka i 20 minuter i en ugn på 100 grader, innan det monteras tillbaka in i spisfläkten. Om man följer det enkla skötselprogrammet, kan ett Long Life-filter garantera effektiv rengöring av luften i upp till tre års tid.

Recirkulationsfilter, keramiskt (5 år): De högpresterande recirkulationsfiltren kan regenereras i ugnen i 40 minuter på 200 grader, och kan därmed ge effektiv rengöring av luften i upp till fem års tid. Dessa keramiska filter rengör luften med över 80 procent vid första luftgenomströmningen.

Om du inte har möjlighet att skapa utlopp ut i den fria luften, kan du använda ett recirkulationsfilter till fläkten. Här är det extra viktigt att friskluftstillförseln stängs under användningen. De allra flesta EICO-fläktarna levereras med möjlighet till recirkulation. Tänk på att filtren inte tar bort ånga. Det tas bort med extra utluftning eller t.ex. via bostadens ventilationssystem.

Det finns tre olika recirkulationsfilter, och hur ofta de ska bytas ut eller regenereras, beror helt på vilken typ filter du väljer:

Recirkulationsfilter, kol (3 – 12 mdr.): Det här traditionella kolfiltret innehåller kolkorn, som kan fånga upp och samla in lukter. För att säkra effektiv rengöring av luften är det nödvändigt med regelbundet utbyte av kolfiltret. Beroende på användningen rekommenderas det att byta ut kolfilter ca. varje 3e eller 4e månad, om inte annat står angivet i de medföljande dokumenten till fläkten. Speciella standard recirkulationsfilter har en genomsnittslig livstid på ca. ett år, vilket är mera än dubbelt av traditionella standard recirkulationsfilter.

Recirkulationsfilter, Long Life (3 år): Till flera av EICOs spisfläktar erbjuds möjligheten till det teknologiskt avancerade Long Life-filter. Det filter är mera effektivt än det traditionella kolfilter och har dessutom extra lång livstid. Oftast behöver det inte bytas ut, utan bara tvättas i diskmaskin (ensam, utan annan disk i maskinen) vid maximalt 65 grader. Därefter ska filtret torka i 20 minuter i en ugn på 100 grader, innan det monteras tillbaka in i spisfläkten. Om man följer det enkla skötselprogrammet, kan ett Long Life-filter garantera effektiv rengöring av luften i upp till tre års tid.


Recirkulationsfilter, keramiskt (5 år): De högpresterande recirkulationsfiltren kan regenereras i ugnen i 40 minuter på 200 grader, och kan därmed ge effektiv rengöring av luften i upp till fem års tid. Dessa keramiska filter rengör luften med över 80 procent vid första luftgenomströmningen. 

Om det är möjligt, ska du alltid använda fasta utloppsrör vid monteringen. Välj kortast möjlig rörledning och använd alltid samma diameter på utloppsrör och taghuva som diametern på fläktens utlopp (några få fläktmodeller har en diameter på 120 mm, men normalt är diametern 150 mm.). Gör aldrig en 90 graders böjning med flexslangen – använd fast utloppsrör i stället. Se dessutom till att 90 graders böjningen görs så långt bort från spisfläkten som möjligt.

Det är mycket viktigt att du konsulterar handverkaren som ska montera spisfläkten. Man kan inte generellt säga exakt hur rörledningen ska utföras, eftersom det beror på de individuella förhållanden i ditt kök. Därför är det nödvändigt att en kunnig professionell person bedömer den optimala rörledningen.

Om du har en spisfläkt med utlopp är det viktigt att du startar fläkten på nivå 2, minst 5 – 10 minuter innan du tänder spisplattan.

För att säkra optimal luftcirkulation, bör du öppna ett fönster eller dörr minst sex meter bort från din fläkt, när du startar spisfläkten. Om det inte är en möjlighet, kan du pröva att använda mindre avstånd. Fläkten bör köra ca. 15 minuter på nivå 2, efter att du är färdig med att använda din spisplatta.

Om du inte har möjlighet till att använda utlopp ut i fria luften, kan du använda recirkulation. Här ska all frisklufttillförsel vara stängd vid användningen. De allra flesta av EICOs fläktar levereras med möjligheten för recirkulation.

Om du väljer att placera motorn på vinden, taket eller på utsidan av muren, rekommenderar vi att du också köper till och monterar en ljuddämpare till fläktmotorn. Därmed reducerar du kraftigt buller från fläkten.

Takfläktar och nischfläktar: Vid en takhöjd på maximalt 250 cm över golvet, ska fläkten suga 700 m3/t.

Lutande fläktar: Om fläkten är monterad 45 cm över spisplattan, från botten av fläkten, ska fläkten suga 600 m3/t.

Inbyggda skåpsfläktar: Om fläkten är monterad maximalt 50 – 60 cm över spisplattan, ska fläkten suga 600 m3/t.

Utdragsfläktar: Om fläkten är monterad maximalt 50 – 60 cm över spisplattan, ska fläkten suga 450 m3/t.

Traditionella fläktar och hörnfläktar: Om fläkten är monterad maximalt 65 cm över spisplattan, ska den suga 450 m3/t.

OBS: Av säkerhetsskäl ska fläkten till en gasspis ALLTID placeras åtminstone 65 cm över gasspisens högsta punkt.

Ja, du måste alltid ha en vertikal returklaff. Du kan också köpa en komplett vägginsats, där den vertikala returklaffen är inbyggd. En väggflans för väggmontering ingår i den kompletta vägg-genomföringssatsen.

Färgalternativen på skorstenssatsen och skåpet är helt individuellt från fläkt till fläkt. För att hitta rätt, bör du söka efter varan på vår hemsida www.eico.se och i produktspecifikationerna kan du se alla möjligheter av färgval.

Den bästa rörledningen till spisfläkten är med fasta och släta rör. Flexislangar kan bara användas om det är absolut nödvändigt.

När luftens hastighet eller dragkraft i nedåtgående riktning är starkare än hastigheten med vilken luften normalt stiger uppåt, är detta möjligt. När det gäller vanlig vattenånga är sugningen i NikolaTesla modellerna minst fem gånger så stark som den normala flytkraften.

Fläkten på NikolaTesla har, som alla andra spisfläktar, till uppgift att rengöra luften efter matlagningen. Det innebär att matos och ånga ska sugas upp genom fläktfiltersystemet. Därefter leds luften genom rörledningen ut ur huset.

Om du inte har möjlighet till att ha utlopp ut i fria luften, kan du välja en recirkulationsmodell och använda ett recirkulationsfilter till att rengöra luften. Här är det viktigt att frisklufttillförseln stängs vid användningen.

Observera dock att filtret i fläkten inte tar bort ånga. Det måste tas bort genom extra ventilation eller t.ex. via husets ventilationssystem.

Ventilationsfläktar leder, via avgaskanaler, matos och ånga ut ur huset och ersätter därmed luften.

En recirkulationsfläkt rengör luften med hjälp av fett- och luktfilter. Efter filtreringen förs luften tillbaka till rummet. Rumsluften rengörs genom upprepad passage genom filtret.

Med recirkulationsversionen är det inte nödvändigt med rörledning till en plats utanför köket. Luften rengörs i stället genom genomströmning i aktiva kolfilter. Med den här versionen av spisfläkten är det mycket viktigt att kolfiltren sköts ordentligt och att de regelbundet byts ut och rengörs efter behov.

OBS! Filtren tar inte bort ånga. Ångan tas bort genom extra ventilation eller t.ex. via husets ventilationssystem.

Du bör välja en extern motor, om du vill nå en lägre ljudnivå, men den är också mycket användbar om du vill få en flexibel lösning med större sugeffekt.

Om du köper en spisfläkt modell SM, köper du fläkten och motorn var för sig. Om du köper en spisfläkt modell EM (extern motor), köper du en samlingspaket med extern motor, som ska monteras på taket. En spisfläkt modell SM är en mera flexibel lösning, där modell EM normalt är en mera rimlig lösning.

Grundregeln är att spisfläkten som minimum ska vara lika bred som spistoppen, men den får gärna vara bredare. Dessutom ska spisfläkten naturligtvis också vara monterad i enlighet med föreskrifterna och man ska säkra sig att rörledningarna inte reduceras.

EICO samarbetar med ett brett urval av köks- och vitvarubutiker. De flesta butikerna har alltid våra produkter presenterade ute i deras utställning. Men vi har många olika modeller i vårt sortiment, och därför kan vi inte garantera att butiken har valt att ta med just den modellen som du vill se i deras utställning. Så om du letar efter en speciell modell, är det en bra idé att kontakta butiken direkt innan du besöker den.

Vid varje produkt, kan du se ett urval av återförsäljare.

EICO är leverantör av vitvaror och ledande bland spisfläktar. Hos oss hittar du produkter från några av världens ledande tillverkare.

ELICA är i dag världens största fläkttillverkare. Och det är inte utan anledning att ELICA är ledande inom sitt område.
Sedan starten på 1970-talet har den italienska tillverkaren revolutionerat marknaden – med banbrytande teknik, respekt för detaljer och en kvalitet som helt inte blir bättre. Några av spisfläkterna som vi får från Elica är märkta med Elica-märket.

FABER är i dag världens näst största fläkttillverkare. Faber är en italiensk tillverkade av spisfläktar, som sysslat med ventilation i över 60 år.
En del av de spisfläktar som vi får från Faber är märkta med Faber-märket.

Montering och felsökning

Det finns speciella regler som gäller för fläktar över gasspisar. Enligt gasbestämmelserna måste det vara minst 65 cm avstånd från gasbrännarna till spisfläktens undersida (vissa spisfläktar måste placeras ännu högre upp – följ instruktionerna i bruksanvisningen). Vid nybyggnation måste spisfläktar över gasspisar ha utlopp ut i fria luften.

För det första är det mycket viktigt att rörledningskanalerna har samma diameter från spisfläkten och ut till den plats där luften leds ut  - det måste alltså vara samma diameter på luftpassagen hela vägen ut till fria luften. Man ska också vara uppmärksam på att, om diametern på rörledningskanalen reduceras, resulterar det i kraftig minskning av sugeffekten och ljudnivån ökar avsevärt. I gamla hus är rörledningskanalerns diameter normalt 100 eller 125 mm, medan man i dag använder en diameter på 150 mm.

Om det droppar vatten, beror det oftast på bristande isolering till utloppet på fläkten.
Det kan till exempel vara i ett kallt vindsrum, där det bildas kondensvatten.
Om det är olja eller fett som droppar, kan det bero på att man inte har rengjort filtret ordentligt, eller att utloppet till fläkten är för lång eller reducerat.

För det första ska man se till, att man har rätt dimension på utloppsrören. Dessutom är det viktigt att man använder fast rörledning (i motsats till att använda flexislangar). Fasta rör fungerar bättre och har bättre prestanda, eftersom luften mera effektivt sugs ut genom ett fast och slätt rör.

För bästa möjliga luftgenomströmning rekommenderar Eico, att det används fasta rör vid montering av kökssfläkten.

För det första, kan det bero på att fettfiltret behöver rengöras. Det kan också bero på att utloppsrören inte har rätt dimension enligt beskrivningen i produktets bruksanvisning.
Slutligen kan orsaken vara att returspjället har blockerats, vilket är ett fel som normalt uppstår under montering.

Köksfläkten ska alltid placeras enligt beskrivningen i manualen som medföljer produkten. Var extra uppmärksam på att det alltid finns minimumkrav till hur långt det ska vara från spisens överkant och upp till köksfläkten.

Du bör kontakta Eico, genom att ringa på 9882 3999 eller skriva till oss på support@eico.se där du kan beställa nya LED-spotlampor. Innan du kontaktar oss är det viktigt att du tar en bild av fläktens typskylt. Typskylten hittar du bakom fettfiltret i fläktens skåp. I den här videon kan du se hur du byter ut LED-spotlampan: https://youtu.be/lAiTygdFDlE

 

Om du har garanti på köksfläkten, bör du skicka ett meddelande till oss här. Om det är efter produktets garantiperiod, ska du skicka in en bild på fläktens typskylt, så att vi kan råda dig till vilken reservdel du ska beställa till din fläkt. Du kan själv byta ut lampan, men du kan naturligtvis också kontakta en hushållsreparatör, som kan utföra bytet för dig.

 

Du hittar alltid typskylten i köksfläktens skåp bakom fettfiltret. Typskylten är oftast en silvergrå etikett, som identifierar den specifika modellen av köksfläkt som du har. Om du ska informera oss om typskylten, bör du ta en bild av hela typskylten och skicka in det till oss på support@eico.se.

Om du har garanti på köksfläkten, bör du skicka ett meddelande till oss här. Om det är efter produktens garantiperiod, ska du skicka in en bild på fläktens typskyl. Du hittar alltid typskylten i köksfläktens skåp bakom fettfiltret.

 

Om köksfläkten alltid kör med samma hastighet, kan det bero på ett fel i utloppsförhållanden. Det kan du kontrollera genom att montera av utloppet och låta fläkten blåsa fritt ut i köket.
Felet kan eventuellt rättas till genom att korrigera förträngningen, se till att returspjället inte sitter fast eller att byta ut takskåpet. Det är möjligt att själv utföra den här reparationen på köksfläkten, men du kan naturligtvis också kontakta en hushållsreparatör eller elinstallatör som kan göra det åt dig.

Externa motorer, som till exempel är monterade på kalla vindar, ska alltid isoleras för att undvika kondensvatten i motorn eller i elinstallationen. Det ingår ofta isoleringsmaterial till den externa motorn.

Ofta beror det på att man inte har skapat förbindelse mellan köksfläkten och fjärrkontrollen. I bruksanvisningen till fläkten finns en detaljerad beskrivning av hur de två enheterna förbinds med varandra.

Du hittar alltid typskylten bakom fettfiltret i skåpet på köksfläkten. Typskylten är normalt en silvergrå etikett, som identifierar den specifika fläkten. Om du ska informera oss om typskylten, bör du ta en bild av hela typskylten och skicka in bilden till oss på support@eico.se.

Vi strömavbrott kan det hända att köksfläkten inte längre följer kommandon från tangentbordet. I det fallet är du tvungen att koppla bort enheten från elnätet, och därefter ansluta den igen för att skapa en omstart av det elektriska systemet.

Om du kontrollerar fläkten med hjälp av en fjärrkontroll, pröva först att re-connect fjärrkontrollen till fläkten.

Om det inte löser problemet bör du kontakta vår kundtjänst och serviceavdelning här.

Om displayen i din fläkt blinkar, är det ofta ett tecken på att ditt filter bör rengöras. Indikering om att det är tid för filterbyte/rengöring fungerar på lite olika sätt, beroende på fläktmodell. För några modeller blinkar en diodlampa i displayen. Vid andra modeller lyser dioden med fast ljus.
Indikator för filterbyte/rengöring kan t.ex. fungera på det viset att, efter 100 timmars aktiv användning, börjar en röd diodlampa att blinka för att indikera att det är nödvändigt att tvätta filtren. Filterlarmet/timern måste nollställas manuellt genom att trycka på ON/OFF knappen samtidigt med den blinkande LED knappen, och hålla knapparna intryckta i ca. 3 sekunder, till dioden slutar att blinka. I bruksanvisningen till din spisfläkt kan du hitta en beskrivning av hur funktionen fungerar på just din modell.

DOKUMENTER

Underhåll

Innan man börjar med rengöring eller underhåll av fläkten ska man alltid säkra att stänga av strömmen till fläkten, genom att dra ut kontakten eller genom att stänga av huvudströmbrytaren.

Köksfläkten bör rengöras både utvändigt och invändigt (åtminstone lika ofta som fettfiltren rengörs).

För köksfläktar med andra ytor än rostfritt stål ska rengöringen göras med en blöt duk med varmt vatten och ett flytande, neutralt rengöringsmedel.

Rengöringsmedlet ska hällas ut på duken och inte direkt på fläkten.

Det får aldrig användas produkten som innehåller slipmedel vid rengöring av fläktens delar.

Undvik att använda aggressiva rengöringsmedel, kemiska lösningsmedel eller oljebaserade produkter som kan lämna rester på fläktens delar, som kan bryta ner ytan.

Läs mera i produktens bruksanvisning. Här står mera information och beskrivning, om det finns speciella förhållanden att ta hänsyn till i förbindelse med rengöring av köksfläktens delar.

Det beror helt och hållet på hur du gör när du lagar mat vid köksfläkten. En bra tumfingerregel är att rengöra fettfiltret i diskmaskinen var 14e dag och diska det med en temperatur på ca. 65 – 70 grader.

Diskmaskinen ska vara inställd på skonsam disk. Efter rengöring i diskmaskinen kan det förekomma en svag missfärgning av metall-fettfiltret, men det påverkar inte filtrets effektivitet. Naturligtvis kan fettfiltret också tvättas för hand i vanligt varmt vatten med neutralt, flytande rengöringsmedel.

Alla har vi upplevt att potatis och pasta kokar över på spisen. NikolaTesla skivan är byggd med ett bottenkar som samlar upp all eventuell vätska som rinner ner. Det är ett kar, som kan tömmas via en ventil i botten.

https://youtu.be/UnpvpCUuwQo?t=35

Vanliga frågor om Eico hittar du här ovanför.

Hittade du inte det du sökte efter?

Du kan också använd sökfältet för att hitta svaret på din fråga.

Om du inte får svar på dina frågor genom att söka i vår FAQ, är du alltid välkommen att kontakta oss via PRIVAT HOTLINE på telefon +46 81 24 10 238.