05/31/2022

Hur ofta ska filtret bytas ut i en cirkulationsfläkt?

Om du har valt en EICO-köksfläkt med recirkulation får ud inte glömma att rengöra eller byta ut filtret – annars förlorar köksfläkten effektiviteten och sugförmåga.

Köksfläkt

Ett stort antal EICO-köksfläktar fungerar också som recirkulationsversioner, där luften rensas med hjälp av fett- och luktfilter. Efter filtreringen återförs luften till rummet och luften i rummet rensas på så sätt genom att den upprepade gånger passerar genom aktiva kolfilter.

Med den här köksfläktsverionen är det dock mycket viktigt att kolfiltren sköts om ordentligt. De måste bytas ut eller rengöras regelbundet – men hur ofta det ska göras beror på vilken filterlösning du har.

Olika filtertyper

De flesta EICO-köksfläktar levereras med någon av följande filterlösningar – och i samband med det finns det ett antal olika rekommendationer om hur ofta filtret ska rengöras eller bytas ut:

Recirkulationsfilter, kol (3-12 månader): 

Det här traditionella kolfiltret innehåller kolkorn som kan fångas upp och hålla kvar lukter. För att säkerställa en effektiv luftrengöring måste kolfiltret bytas ut regelbundet. Beroende på användning rekommenderas det att filtret byts ut ungefär var tredje eller fjärde månad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Speciella standardrecirkulationsfilter har en genomsnittlig livslängd på cirka ett år, vilket är mer än dubbelt jämfört med ett traditionellt standardrecirkulationsfilter.

Recirkulationsfilter, Long Life (3 år): 

I flera av EICO-s köksfläktar erbjuds det teknologiskt avancerade Long Life-filtret. Det här filtret är effektivare än det traditionella kolfiltret och dessutom har det extra lång livstid. Normalt behöver det inte bytas ut, utan kan bara tvättas i diskmaskinen vid högst 65 grader utan annan service. Filtret ska sedan torkas i 20 minuter i en ugn vid 100 grader innan det ska installeras i köksfläkten igen. Om det här enkla skötselprogrammet följs kan ett Long Life-filter garantera effektiv luftrengöring i upp till tre år.

Recirkulationsfilter, keramiskt (5 år): 

De högpresterande keramiska recirkulationsfiltren kan regenereras i ugnen i 40 minuter vid 200 grader och är därmed effektiva för att rena luften i upp till fem år. Särskilt dessa keramiska filter renar luften med mera än 80 procent vid det första luftflödet.

Var extra uppmärksam på att filtren inte avlägsnar ånga. Det sker genom extra ventilation eller till exempel via husets centrala ventilationssystem.

FAQ: Få svar på alla dina frågor om köksfläktar här