10/09/2022

Vilken lösning av köksfläkt ska du välja - recirkulation eller frånluft?

Ska du välja en filtermodell med recirkulation eller hellre en version med utlopp ut i den fria luften?

Chloe

Här får du en översikt över de olika lösningarna som passar bäst till dina behov och möjligheter.

Köksfläktar finns i princip med två olika”tekniker” – den ena versionen drar ånga och luft ut ur huset och den andra rengör luften genom recirkulation.

Utlopp i fria luften

Kort sagt leder en utluftningsköksfläkt, via utloppskanaler, matos och ånga ut ur huset och ersätter därmed luften i köket och huset.

Om det är möjligt är det här oftast en lösning att föredra, eftersom den bara släpper lukt och ånga ut i den fria luften.

Köksfläkt med filterlösning

Med recirkulationsversionen är det inte nödvändigt med rörledningar ut till en punkt utanför köket. Istället rengörs luften genom att den leds genom fett- och luftfilter (aktiva kolfilter) via upprepad passage genom filtret. I den versionen är det mycket viktigt att kolfiltren underhålls ordentligt och att de regelbundet byts ut eller rengörs vid behov.

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att filtren inte tar bort ånga. Det avlägsnas genom extra ventilation eller t.ex. via husets centrala ventilationssystem.

Få översikt över alla EICOs köksfläktar här