05/18/2022

Det betyder temperaturzonerna i vinkylskåpet

Innan du bestämmer dig för vilket vinkylskåp som du ska välja, bör du veta lite om hur vinkylskåpet fungerar i förhållande till temperaturzoner.

Vestfrost vinkylskåp

Ett av vinkylskåpets allra viktigaste egenskaper gäller att förvara vinet vid korrekt och stadig temperatur. Det kan vara intressant att se närmare på och sätta sig in i om man behöver ha möjlighet att ha olika temperaturzoner i sitt vinkylskåp – eller om det inte är nödvändigt. Det finns inget som är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om temperaturzoner, det handlar mycket om dina egna behov och vilken typ av vin det är du vill förvara i ditt vinkylskåp.

Tre olika modeller av temperaturzoner

I grund och botten finns det tre olika alternativ av temperaturzoner i ett vinkylskåp: Enkelzon, dualzon (två zoner) och multizon.

En enkel temperatruzon använd när du har en vintyp som behöver ett och samma klimat (+/- 2 till 3 ˚C). Värmen stiger uppåt och därför kan man ställa in botten av skåpet till 10-11˚C och räkna med att överst i skåpet blir det 12-13˚C. Använd gärna en hylltermometer för att övervaka temperaturen inne i skåpet.

Två temperaturzoner kallas också för dualzon och innebär att vinkylskåpet är delat upp i två olika avdelningar, som hålls atskilda av en rumsdelare. Det är huvudsakligen i mindre skåp som det används två zoner. Vinkylskåpen kan användas som kombinerat förvarings- och serveringsskåp.

Mulitizon-vinkylskåp har två temperaturzoner. Zonerna är inte uppdelade inne i skåpet och därför kommer temperaturen att blandas mitt i skåpet och bildar en tredje extra temperaturzon. Multizonskåpen kan innehålla vin med flera olika klimatbehov och samtidigt kan det se till att det ligger serveringsklart vin överst i vinkylskåpet.

Se alla de olika Vestfrost vinkylskåpen här