09/28/2022

Energispartips - vinkylskåp

Det finns åtgärder som du kan göra för att minska din energiförbrukning om du har ett vinkylskåp hemma.

Placera inte kylskåpet i ett för varmt rum. Placera aldrig kylskåpet nära värmekällor, element, ugnar och spisar eftersom det påverkar skåpets funktion och ökar energiförbrukningen.

Med andra ord minskar energiförbrukning på ditt vinkylskåp ju lägre temperaturen i omgivningen är. Dessutom hjälper det också om du tänker på hur ofta du är i vinkylskåpet. Ju färre gånger som dörren öppnas, och ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre energiförbrukning sker, eftersom det inte krävs extra energi på att fasthålla temperaturen på ditt vin inne i skåpet.