24.10.17

Kåpor eller fläktar? Läs allt om skillnaden

Kåpor eller fläktar? Läs allt om skillnaden


Det är väldigt vanligt att begreppen ”kåpa” och ”fläkt”
används med samma betydelse. Men vet du egentligen vad skillnaden är? Om inte kan vi lära dig allt här och nu.

”Första modellerna”
När de första fläktarna utvecklades och monterades i köket, var det enbart för att få möjligheten att suga upp och ta bort matos, fett och lukter från matlagningen i köket. Det var fläktar som hade en tratt ner över kokplattan. De fläktarna hade inte alltid den bästa sugförmågan, utan hade i stället en utformning som var effektiv i att leda bort ånga och matos än en motsvarande modell utan tratt.
Det är bakgrunden till begreppet ”kåpa”, berättar Finn Kristensen, teknisk chef hos Eico A/S.

Kåpa är alltså en fläkt med en tratt som täcker hela kokplattans yta och är placerad ganska nära kokplattan. Tratten samlar upp ångan och håller det i ”kö” tills det finns plats i utloppet för att kunna ledas vidare.

Fläktar utan tratt kan t.ex. vara en snedställd modell eller en produkt som sitter monterad i ett tak utan något speciellt område där ånga kan samlas upp i ”väntläget”.

T-fläkten Top Sense P 90
Förutom att modellen täcker hela kokplattans bredd har T-fläkten, med sina tre stålfilter, en riktigt fin konstruktion med en tratt som leder ånga

Wall-ART är en modern fläkt som samlar ånga och som också är utrustad med kantsug för att uppnå riktig god sugeffekt.

”Utveckling”

Fläktar med tratt är normalt de mest effektiva modellerna. På samma sätt är en fläkt utrustad med filter i hela kokplattans bredd mera effektiv än en fläkt med det motsatta, och en fläkt med utlopp i det fria rensar luften bättre än en fläkt som uteslutande arbetar med recirkulation.
Men tänk på att Faber och Elica, som är marknadsledande producenter, har lett forskningsarbete och lyckats förfina enastående, patenterade tekniker för att bättre flytta och rensa luften. Nya tekniker som är integrerade i nutidens fläktar, som ger helt andra effektiva modeller – och är i konstant utveckling.

Det är lätt att relatera, när Faber uttalar sig om att: ”Det är inte lätt att arbeta med luft. Det är en fri ande”. Men hos Faber vet de hur man väger, mäter och hanterar ämnet, precis som med allt annat material. Det har trots allt varit deras huvudområde i över 60 år.
1970 grundades fabriken Elica, och med Elica en mission om att kunna ”glädjas över sin fläkt”. Elica kallar sig för ”The Airchitects” och arbetar med en grundtanke om att ”luften i alla hus kan formas”. Med Elica startade en trend om att fläktar kan anpassas till alla rum, stilar och behov. Deras projekt har utan tvivel lyckats. Det är i dag möjligt att utveckla fläktar som täcker det grundläggande behovet att suga upp och ta bort matos, fett och lukter samtidigt som att det finns mängder av designelement i produkterna.

Det finns en stor mängd fläktar i dag, som alla fyller kraven om att vara en effektiv fläkt, och samtidigt vara en fantastiskt snygg produkt, som bidrar till att ge köket en helt egen karaktär.

Den snedställda fläkten Hamlet 80 N är utrustad med både kantsug och Direct Air Flow, som säkerställer ett ordentligt sug över kokplattan 

Den takmonterade Ceiling Stripe har ett optimalt vinklat kantsug som säkerställer god sugeffekt. Luftens transporttider är alltavgörande för den här typen av fläktar

”Forskning”


Elica är världens största fläktproducent med över 19 miljoner enheter om året. Fördelade på fläktar, motorer och delar. Faber är världens näststörsta, och de två fabrikanterna har utan tvivel spelat en avgörande roll i att vi hamnat där vi är i dag.
1963, när den första fabriksproducerade fläkten såg dagens ljus, hade man nog aldrig kunnat föreställa sig att det i dag tillverkas fläktar med nutidens effektiva tekniker och i dagens enastående designs.
Utvecklingen har nu gjort det möjligt att skapa en effektiv luftcirkulation och transport av luften, som kan glida obehindrat och kontinuerligt, och därmed inte har samma behov av en tratt som tidigare var nödvändigt.


NikolaTesla är en prisbelönad modell, där fläkten är centralt placerad i en induktionssektion. Modellen här flyttar luften med 5,1 m/s och just lufttflödeshastigheten är alltavgörande för den här typen av fläktar.

I nästa nyhetsbrev kan du läsa om några av de viktiga egenskaperna som hjälper till med att kompensera för en tratt