12.12.17

Kommer Du Ihåg Att Använda Köksfläkten På Rätt Sätt?


Kommer du ihåg att använda köksfläkten på rätt sätt?

När du befinner dig i en bostad, är det helt naturligt att du medverkar till att förorena luften inomhus. Det sker när du lagar mat, badar, tvättar kläder med mera. Då förorenas luften med partiklar, rök, fukt och, i extrema tillfällen, kan det leda till problem som huvudvärk, trötthet, eksem och irriterade ögon.
Du bör alltid sträva efter att skapa ett sunt inomhusklimat. Det görs bl.a. genom att byta ut luften i hela bostaden med ny frisk luft. Inomhusklimatet bör hållas fritt från fukt, partiklar och bakterier – vilket också resulterar i att du minimerar risken för mögel.


Du kan byta ut luften naturligt eller med ett ventilationssystem
Nybyggen och äldre hus, som har efterisolerats och fått installerat termofönster, är täta, vilket sparar energi till uppvärmning. Den lätta uppsamlingen av luft från ”otätheter” är borta. Husen är energieffektiva, men å andra sidan ställs större krav på ventilationen. För att generellt få en naturlig utväxling av luften, rekommenderas det att du öppnar alla fönster och dörrar åtminstone 3 gånger om dagen, och låter dem stå öppna i minst 5-10 min. Det är dock inte alltid som det räcker med naturlig ventilation. När du t.ex. badar, torkar kläder eller lagar mat – dvs. när det är mest i badrummet och köket – är det ofta nödvändigt att komplettera den naturliga luftväxlingen med mekanisk ventilation. De modeller som vi nog känner till bäst, är fläktar på badrummet och när vi startar köksfläkten när vi står och lagar kvällsmat. Båda fläktarna ger en snabbare utväxling av den ”gamla och förorenade” luften, för att behålla ett behagligt inomhusklimat.

T-fläkten T-shape Star. Förutom att modellen täcker hela kokplattans bredd har T-fläkten, med sina tre stålfilter, en riktigt fin konstruktion med en tratt som leder ånga.

Optimera din fläkt

Syftet med din fläkt, oavsett om det är en köksfläkt, monterad med utlopp till fria luften eller en fläkt som arbetar med recirkulation, är att suga upp ånga och matos från matlagningen, så fettet inte fastnar i inredningen och förorenad luft inte sprids ut i resten av huset. Fläktens förmåga att suga upp matosen handlar inte bara om kapaciteten i m3/t utan påverkas också av fläktens fysiska utformning och av optimal montering och användning. Det är viktigt att fläkten har en kraftig sugförmåga och hög effektivitet.

När det gäller suget, genomförs det konstant forskning i utveckling och design som optimerar hur fläkterna flyttar luften i rummet. Några av de kända systemen presenteras här:

Filtersug:
Filtersug är den vanligaste typen av sug. Ett stål/aluminiumsfilter som är synligt under fläktens bas och täcker utloppskanalen. Luften sugs ut genom filtret, där fettpartiklarna (upp till 95%) samlas in. Fläkten har ett eller flera filter, som täcker kokplattan och, beroende på fläktmodellen, kan filtren variera från vanliga 3 lagers filter till tekniskt avancerade filter med 15 och till och med 30 lager.

Kantsug:

På fläktar med kantsug är metallfettfiltret gömt bakom ett dekorativt panel/skydd. Infångandet på kantsugsfläkten är normalt högre än vid filtersug, vilket betyder, att modeller med kantsug har extra dekorativa detaljer, som också är avgörande för hur god sugförmågan är.
Ånga stiger naturligt uppåt och sugs därför mot fläktens kantsug och leds därefter vidare genom fettfiltret in i själva fläkten. Med kantsugstekniken accelereras lufthastigheten vid kanten och – förutsatt korrekt montering – samlar upp stora mängder ånga, även vid låg effekt.


Cyklonsug:

Cyklonsug finns i modellerna LUFT och i NikolaTesla. Teknologin är kombinerad med en kraftfull motor och ger rekordhög lufthastighet. Tanken bakom cyklonsug är att luften skickas runt med konstant hög hastighet, så förorenad luft stannar i luftströmmen, där den sedan effektivt leds vidare till inloppet på motorn.

Vertical Star har kantsug för att uppnå riktig god sugeffekt.

Den Väggmonterad Luft P 90 X har cykloneffekt, der flyttas luften 8,5 m/s og säkerställer god sugeeffekt.

Oavsett val av fläkt, bör du alltid tänka på …


Vid installationen ska du välja kortast möjlig rörledning. Använd alltid samma diameter avloppsrör och takfläkt som diametern på fläktens avlopp och gör aldrig 90 graders böjning på flexslangen. Istället, om det är nödvändigt, använd ett fast avloppsrör med böjning.
Dessutom är det ett bra tips att starta din fläkt på nivå 2, åtminstone 5-10 minuter innan du börjar att laga mat, eftersom luften kommer att börja röra sig mot fläktens insugning, vilket gör det lättare för fläkten att suga upp luften från kokplattan. Sedan är det också en bra idé att låta fläkten vara igång ca. 15 minuter på nivå 2, efter att du är klar med att använda kokplattan, så fläkten kan rensa ut de sista resterna av luften.
Sist, men inte minst, är det MYCKET viktigt att fläkten får friskluft från ett öppet fönster eller dörr, ut i fria luften minst 6 meter bort från fläkten, (om det inte är möjligt, kan mindre avstånd också fungera) och gärna i en så rak linje som möjligt när man står bredvid fläkten, så fläkten ”matas” med ny luft, och luftflödet förblir intakt.

NikolaTesla är en prisbelönad modell, där fläkten är centralt placerad i en induktionssektion. Modellen här flyttar luften med 5,1 m/s och just lufttflödeshastigheten är alltavgörande för den här typen av fläktar.