NikolaTesla

NikolaTesla Switch

Stram design och rena linjer markerar Nikola Tesla Switch. Fläkten är integrerad i induktionshällen som har en display som slocknar helt i standby-läge. Området med fläkten är dold av en glas- och gjutjärnsring, som är mycket karaktäristiskt för modellen.