Har du frågor eller har du behov av en servicetekniker?

Vi hjälper gärna med service eller reservdelar till EICO:s produkter.

Fyll i nedan och vi kommer att kontakta dig eller skicka den beställda reservdelen.

Har du en ELICA-produkt levererad via en av EICO's återförsäljare?

Om din produkt är en Elica-produkt så utförs all service av Whirlpool. Kontakt med Whirlpool görs via telefon 0-771 75 1570 eller via mail: kkse@whirlpool.eu.
Om du har några tvivel om din produkt är en Elica-produkt, kolla här
:  ELICA

Bilagor

Följande filtyper kan bifogas: PDF, JPG, MOV & MP4. Varje fil får inkludera max: 20 MB

NOTERA! Om du inte svarar "Ja, jag godkänner" kommer din mail inte att registreras och vi kan inte behandla ditt ärende

 

Påverka handläggningstiden av ditt ärende: Förutsättningen för att vi ska utföra service är att vi har mottagit kvitto alt faktura på inköpet av produkten ifråga. Var med och påverka handläggningstiden av ditt ärende genom att redan nu bifoga bilder av: Giltigt köpskvitto, Typskylt/etiketten på produkten med typnr; serienummer mm. (för att säkra att korrekt del eventuellt byts ut). Följande filtyper kan bifogas: PDF, JPG, MOV & MP4. Varje fil får inkludera max: 20 MB

 

Läs om vår persondata politik här:  PERSONDATA POLITIK