Bullernivå och val av köksfläkt – Det här ska du vara uppmärksam på

När du ska välja köksfläkt är det bra att ta reda på hur mycket den bullrar på minimum, maximum och på boost/intensiv inställning.

Bullernivå och val av köksfläkt

Beroende på hur stark köksfläkt du har är det inte alltid nödvändigt att den arbetar på högsta nivå. Det ska gärna vara så att din köksfläkt ska kunna klara av normal matlagning när den arbetar på nivå 4 eller 5 av 9, och där den högsta nivån bara ska användas vid särskilda tillfällen.

Boost/Intensiv-funktionen kommer naturligtvis att bullra mera än vid de andra två nivåerna, men du ska vara uppmärksam på att funktionen bara ska användas i upp till tio minuter. Det betyder att här ska ditt fokus ligga på den effektivaste luftutsugningen och kanske inte på att den bullrar mera när funktionen är i bruk.

Maximumfunktionen används i allmänhet ofta. Här bör du tänka på att det är skillnad på om du lagar mat i ett öppet kök jämfört med i ett slutet rum. Ljudnivån varierar beroende på vilken typ av rum som du befinner dig i.

Minimumnivån får gärna vara mycket låg. Det kan bland annat användas om köksfläkten ska arbeta under lång tid eller fungera som eftersugning efter matlagningen. Här är ljudnivån, och vad som anses vara acceptabelt igen en stor faktor – precis som typen av köksrummet. Om du till exempel har möjlighet att stänga dörren till köket kan minimumnivån få vara lite högre än om du till exempel ser på TV i samma rum.

Jämför med andra ljudnivåer i vardagen

För att ge en bild av olika bullernivåer i vardagliga situationer är här några jämförelser:

  • Luftvärnssirener på 30 meters avstånd: 120 dB
  • Hög musik på ett diskotek: 110 dB
  • Bullergräns på arbetsplatser (8 timmar): 85 dB
  • Dammsugare på 1 meter: mellan 75 - 80 dB
  • Viskande (0,3 m): 40 dB
  • Tyst sovrum: 20 dB

Det sägs också att 60 dB(A) är ett bra riktmärke för när buller börjar att verka störa i ett samtal.

Köksfläktens ljudnivå (ljudeffekt) står alltid angivet i dB(A).