Felsökningsguide för vinkylare

Om olyckan är framme och ditt Vestfrost vinkylskåp krånglar, så finns det flera saker som du själv kan undersöka innan du kontaktar en elektriker eller vår serviceavdelning. Ofta är det bara mindre problem som du själv utan problem kan åtgärda.

Vestfrost

Gå igenom vår lista över problem som kan vara orsaken till att vinkylskåpet inte fungerar ordentligt.

Checklista för ditt vinkylskåp

 

Skåpet fungerar inte

Flera orsaker kan vara att skåpet är avstängt. Kontrollera också om det har varit strömavbrott, om säkringarna är utslagna eller om nätkontakten inte är korrekt inkopplad.

Lösning: Tryck på strömknappen. Kontrollera om strömmen är tillkopplad. Säkringen måste vara påslagen.

 

Det rinner vatten i botten på vinkylskåpet

En möjlig orsak kan vara att vattenavloppsröret är igensatt.

Lösning: Rengör avloppet för demineraliserat vatten och avloppet i bakväggen.

 

Vibrationer eller irriterande ljud

Möjliga orsaker kan vara att skåpet lutar, att vinkylskåpet vilar mot andra kökselement eller att behållare eller flaskor vidrör varandra i vinkylskåpet.

Lösning: Justera skåpet med ett vattenpass. Flytta skåpet bort från kökselementerna eller maskiner som står i direkt anslutning till skåpet. Se till att det är tillräckligt avstånd mellan flaskor och/eller behållare.

Kompressorn arbetar konstant

En möjlig orsak kan vara en hög rumstemperatur.

Lösning: Se till att ventilationen är god.

Styrningen visar P1

Möjlig orsak är att toppsensorn är frånkopplad eller kortsluten.

Lösning: Ring efter service. Hela vinkylskåpet kommer att arbeta med det varmaste värdet tills felet är åtgärdat.

Styrningen visar P2

Möjlig orsak kan vara att den nedre givaren är bortkopplad eller kortsluten.

Lösning: Ring efter service. Hela vinkylskåpet arbetar efter det varmaste värdet tills felet är åtgärdat.

Om du har gått igenom de olika möjliga lösningar, och vinkylskåpet fortfarande inte fungerar, ska du gärna kontakta vår kundtjänst som är redo till att hjälpa dig.