Checklista för felsökning av ditt kyl- och frysskåp

Har du problem med ditt kyl- och frysskåp? Ta en titt på vår checklista innan du lägger ut pengar på en elektriker.

Vestfrost kyl- och frysskåp

Om ditt kylskåp inte fungerar ordentligt, kan du undersöka följande innan du kontaktar en elektriker – för att spara både tid och pengar.

Kontrollera följande:

 • Är det finns ström i skåpet,
 • Huvudströmbrytaren i ditt hem är inte avstängd,
 • Termostaten är inställd på “•” positionen,
 • Kontakten fungerar. För att kontrollera det ska du koppla in en annan enhet, som du vet fungerar, på samma uttag.

Vad kan du göra om ditt kylskåp inte fungerar ordentligt?
Kontrollera att:

 • Du inte har överbelastat enheten,
 • Dörrarna är helt stängda,
 • Det inte finns damm på kondensatorn,
 • Det finns tillräckligt med utrymme på bak- och sidoväggarna runt skåpet.


Om din kyl och frys fungerar för ljudligt;


Normala ljud

Knakande (isknakande) ljud:

 • Under automatisk avfrostning.
 • När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens material).
 • Hörs när termostaten kopplar kompressorn på / av.

Kompressorljud

 • Normalt motorljud Detta ljud innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan avge mer ljud under en kort tid när den är aktiverad.
 • Kompressorn kan låta mer under en kort tid när den är aktiverad.

Bubblande ljud och plask:

 • Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet.

Vattenflödesljud:

 • Normalt ljud från vatten som rinner till avdunstningsbehållaren under avfrostning. Detta ljud kan höras under avfrostning.

Luftblåsljud:

 • Normalt fläktljud. Detta ljud kan höras i No-Frost kylskåp under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen.

Om dessa ljuden varierar ska du kontrollera att:

 • Enheten är rätt nivåinriktad
 • Inget tar emot på baksidan.
 • Saker på enheten vibrerar.

Om det finns vatten i den nedre delen av kyl och frysen, kontrollera att:

 • Dräneringshålet för smältvattnet inte är igensatt (använd avfrostnings-avtappningspluggen för att rengöra dräneringshålet)

Rekommendationer

 • Om enheten inte används under längre tid (exempelvis under semester) kopplar du ur och rengör kylskåpet och lämnar dörren något öppen för att förhindra att det bildas dålig lukt och fukt.
 • För att stoppa enheten helt kopplar du ur huvuduttaget (för rengöring och när dörrarna är öppna).
 • Om det fortfarande finns ett problem med din kyl och frys även om du har följt anvisningarna i denna handbok, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Du kan hitta svar på flera frågor i vår FAQ