03/10/2023

Är en integrerad köksfläkt i spisen lika effektiv som en vanlig fläkt?

Det korta svarte är ja. En integrerad fläkt i spisen (eller aspiration hob som vi kallar dem) är en mycket effektiv lösning för de flesta konsumenter. Men för att du ska avgöra om det är en bra lösning för dig, så kommer här en lite mera detaljerad förklaring.

NikolaTesla Prime S+

Precis som med ”vanliga” köksfläktar så finns det nu ett stort urval av aspiration hobs i olika utgåvor och märken. Det kan vara svårt att göra en jämförelse mellan en ”vanlig” köksfläkt och en aspiration hob – det är ungefär detsamma som att jämföra äpplen och päron. ”Vanliga” köksfläktar kommer med varierande sugkraft beroende på modell och typ. Detsamma gäller för aspiration hobs. Men om man endast ser efter att få en så hög sugkraft som möjligt, är det en köksfläkt med störst fångyta, placerad rakt över spisytan, som är den mest effektiva. Men den ger dock inte samma designmässiga möjligheter som en aspiration hob när det handlar om att flytta runt på elementerna i designprocessen av ett nytt kök.

En aspiration hob är så effektiv att den täcker de allra flesta behov. Det är den eftersom suget är närmare matlagningsområdet jämfört med en frihängande eller integrerad takfläkt. När avståndet på suget minskas till grytorna, där fett och vattenånga bildas, får du en mera effektiv lösning i ditt kök. Om du väljer en lösning med utlopp istället för recirkulation kommer du att få den mest effektiva aspiration hob-lösningen.

Alla aspiration hobs i EICOs kollektion är, precis som andra köksfläktar i vår kollektion, framtagen för att täcka behovet vid normal användning i ett standard hushåll. På aspiration hobs är köksfläktens sughastighet i m/s ett mått av effektiviteten och berättar hur snabbt luften flyttas – och därmed vilken effekt som ånga försvinner från matlagningen och ner i spisens utsugning.

Modellerna från EICO Phantom-serien har marknadens högsta prestanda med upp till inte mindre än 10,6 m/s. Det är möjligt när hastigheten eller luftens utlopp neråt är kraftigare än hastigheten som ånga normalt stiger uppåt. Om det är vanlig vattenånga är suget i till exempel våra NikolaTesla modeller minst fem gånger kraftigare än den normala flytkraften.

En viktig faktor när det gäller effektiviteten hos en aspiration hobs är korrekt rördragning. Om rördragningen är felaktig kan även den allra bästa köksfläkten inte klara att suga på ett optimalt sätt. En tumregel är: Välj kortast möjliga rörledning och använd alltid mått på utloppsrör som matchar måttet på fläktens utlopp. Gör aldrig 90-graders böjningar i flexslangen – använd istället ett fast utloppsrör.

 

Läs mera om våra rörledningslösningar här.