Därför måste du rengöra ditt fettfilter i din fläkt

När rengjorde du ditt fettfilter senast? Du måste rengöra fettfiltret i din fläkt ofta om det ska få optimal effekt i ditt kök.

Romeo

Ett filter för mättat fett

När den fettmättade luften sugs ut genom köksfläktens fettfilter kyls luften ner och fettpartiklarna fångas in och fastnar i fettfiltret. Det är precis det som är meningen med ett fettfilter – att du fångar fettet från matlagningen innan det sugs upp och sätter sig fast i köksfläktens inre delar. Därför är det också viktigt att du är uppmärksam på att regelbundet rengöra fettfiltret, annars blir det mättat. Köksfläktens sugeffekt försämras avsevärt om fettfiltret är fullt med fett och smuts. Dessutom ökar risken för brand när filtret är smutsigt. Om du läser i tidningarna om en brand i köksfläkten så beror det med största sannolikhet på att fettfiltret varit igensatt. Gamla fettavlagringar har en låg flampunkt och kan därför lätt fatta eld vid hög värme. Så förutom sugeffekten är det här också ett bra skäl till att hålla fettfilter rena.

För att säkra att fettfiltret är så effektivt som möjligt bör det därför rengöras regelbundet, åtminstone var 14:e dag.

Fettfilter rengöringstips

Det är samma sak med fettfilter som med bilar – båda måste skötas om för att fungera optimalt. Fettfiltret fångar upp fettpartiklarna från stekprocessen. Det är nästan självklart att det kan bli ganska äckligt och svårt att tränga igenom om det inte rengörs regelbundet.

För att få bästa resultatet rekommenderar vi att filtret rengörs åtminstone var 14:e dag. Filtret tas ut och rengörs genom att använda milda rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskinen på låg temperatur och med kort diskcykel. Tvätt i diskmaskinen kan missfärga fettfiltret men det påverkar inte filteregenskaperna negativt.

Behöver du ett nytt fettfilter kan du alltid hitta ett i vår tillbehör shop.