01/16/2023

Hur installerar jag min köksfläkt på rätt sätt?

Se till att din köksfläkt installeras på rätt sätt, så att du får optimal effekt med ren och frisk luft i ditt kök.

Bio

Att installera din nya köksfläkt på rätt och försvarligt sätt är naturligtvis viktigt för att du ska kunna få ut det mesta av köksfläkten – och få ren och frisk luft i köket.

Kan du själv få göra hantverksjobbet?

Som en allmän regel bör du vara medveten om att du kan installera och ansluta köksfläkten själv. Det förutsätter dock att köksfläkten har en så kallad plugg, dvs. pluggen på köksfläkten som du sedan kopplar in i uttaget. Om det finns en plugg på köksfläkten betyder det att den kan anslutas utan att det behövs verktyg eller professionell hjälp.

Det är dock viktigt att notera att inte alla köksfläktar har en så enkel form för anslutning. Och om så är fallet krävs det en kvalificerad elektriker.

Rörledningen är mycket viktig

Alla EICO-köksfläktar levereras med en produktmanual. I manualen beskrivs också de mer tekniska aspekterna, inkl. information om minimumkraven för avstånd mellan spisen och fläkten. Det kan nämligen variera från köksfläkt till köksfläkt.

Dessutom är det mycket viktigt att man ser till att det är korrekt dimension på utloppsrören. I det sammanhanget är det viktigt att man använder sig av fast rörledning (i motsats till flexrör). Fasta rör fungerar bättre och har bättre presanta eftersom luften mera effektivt sugs ut genom ett fast och slätt rör.

Slutligen är det viktigt att alltid välja kortast möjliga rörledning och att alltid ha samma diameter på rörledningarna på utloppsröret och takfläkten/vägg-genomföringen som på köksfläktens utlopp. Dessutom ska 90-gradersböjningen göras så långt bort från köksfläkten som möjligt.

FAQ: Användbar information om köksfläktar