Så här gör du din Phantom ren

Om du är den lyckliga ägaren av en snygg och elegant Phantom-spis med inbyggd köksfläkt så kan du börja med goda vanor redan från början. Med bra rengöringsvanor får du nämligen både en effektiv spis med fläkt – och den håller längre tid. Det är win-win – och det är inte särskilt svårt att göra rent den.

Phantom 80 N A

Följ vår step-by-step guide för en ren spis med inbyggd fläkt

Efter användning ska spisen svalna ordentligt och sedan kan den rengöras från fastbrända rester och fläckar.

Innan du rengör den glaskeramiska spisplattan rekommenderar vi att du aktiverar barnlåset för att hindra att spisen slår på av misstag. Rengör spisen med en duk med varmt vatten och lite neutral tvål.

Om du väljer att använda andra rengöringsmedel så ska du bara använda rengöringsmedel till glaskeramiska spisplattor. Följ anvisningarna på förpackningen för varje produkt.

Använd aldrig följande rengöringsmedel, eftersom de kan skada spisplattans glaskeramiska yta:

 • Avkalkningsmedel eller medel för att avlägsna fläckar och rost
 • Tvättmedel- och/eller diskmedel för diskmaskiner
 • Fönsterputsmedel
 • Tvätt- och rengöringsmedel som innehåller läskdryck, ammoniak, syror eller klorid
 • Svamp
 • Slipborstar
 • Lösningsmedel
 • Fläckborttagningsmedel
 • Vassa föremål
 • Produkter för rengöring av ugnar och grillar
 • Alla typer av ångmaskiner eftersom ångan kan nå fram till de strömledande delarna och orsaka en kortslutning

För att undvika skador på spisens kant ska du följa följande riktlinjer:

 • Använd endast varmt vatten med lite tvål
 • Använd aldrig vassa verktyg eller slipmedel
 • Använd aldrig glasskrapa

Galler

Flera av våra modeller har ett galler i spisen. Det gäller bland annat Phantom Prime. Gallret tål inte att diskas i diskmaskinen. Den ska tvättas för hand i varmt vatten med neutral tvål utan slipmedel. Gallret ska torkas av ordentligt för att undvika rost. Eventuella smutsrester ska avlägsnas med en glasskrapa. Var försiktig så att du inte skadar dig själv med skrapans vassa kant.

Rengör i diskmaskinen

De avtagsbara delarna på din spis med inbyggd fläkt kan i de flesta fallen rengöras i diskmaskinen. Fettfiltren är lätta att ta ut och kan enkelt rengöras i diskmaskinen. Vid diskning i diskmaskinen kan färgen på delen blekna lite, men det påverkar inte effektiviteten på delens funktion. Kontrollera i manualen på produktens bruksanvsining innan du lägger ner delarna i diskmaskinen.

Töm uppsamlingsbehållaren/bottenbehållaren

Uppsamlingsbehållaren ska naturligtvis tömmas regelbundet. Bottenbehållaren har en speciell ventil som gör att det är lätt att tömma ut eventuella vätskor. Det är här som vattnet från grytor som kokat över hamnar – och det måste tömmar regelbundet. Det är lätt att komma åt bottenbehållaren när den ska tömmas, men det kan variera från modell till modell. Läs i manualen för mer information.

Socker på spisen måste tas bort omedelbart

Om socker eller mat som innehåller socker, plast eller aluminiumfolie hamnar på den varma spisplattan rekommenderas det att stänga av den. Ta omedelbart bort de ämnen från spisytan med skrapan, även om spisen fortfarande är varm – annars kan de skada glaskeramiken när de svalnar. (Varning: risk för brännskador!) Rengör slutligen spiszonen när den har svalnat.

Symboler på spisplattan

Symbolerna på spisplattan kanske slits av när du använder slipande och aggressiva rengöringsmedel, stålsvampar och kastrullbottnar. Använd inte dessa produkter för rengöring. Det äventyrar inte på något sätt produktens korrekta funktion.

Du får alltid bäst resultat – och längre livstid – genom att följa tillverkarens instruktioner för rengöring och underhåll. Kom ihåg att du alltid kan hitta manualer på vår hemsida för den aktuella produkten.

OBS: Alla ämnen i det här avsnittet är endast av estetiska skäl och påverkar inte på något sätt apparatens funktion. De kan inte återställas inom ramen för garantin.

Se våra andra Phantom-modeller här: