Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Om du är en lycklig ägare av en snygg och läcker NikolaTesla spis med köksfläkt gäller det att snabbt få starta den goda vanorna redan från början. Med bra rengöringsvanor får du nämligen en både effektiv spis med köksfläkt – och den håller mycket längre. Det är en riktig win-win situation – och det är inte särskilt svårt att rengöra den, bara du följer vår guide.

NikolaTesla Fit

Tänk på att om du har några frågor, så är det bättre att kontakta oss än att göra något dumt, som senare kan kosta dig dyrt. Det är också alltid möjligt att hitta handböckerna till de olika modellerna på vår hemsida under varje produkt. Mycket nöje med rengöringen.

Följ vår step-by-step guide för en ren spis med inbyggd fläkt

Följande guide gäller för NikolaTesla Switch, NikolaTesla Switch Glow, NikolaTesla One, NikoleTesla Prime, NikolaTesla Prime +, NikolaTesla Prime S, NikolaTesla Prime S+, NikolaTesla Libra, NikolaTesla Fit, NikolaTesla Fit XL, NikolaTesla Alpha, NikolaTesla Unplugged och NikoleTesla Flame. Om du har en annan modell så kan du hitta flera guider på vår hemsida.

NikolaTesla Libra

Skötsel av spisen

Innan du ska göra någon form för rengöring eller skötsel av din spis med inbyggd fläkt ska du kontrollera att alla spiszoner är avstängda och att värmevarningslampan inte längre är synlig.

När det är gjort kan rengöringen börja.

Viktigt: Undvik att använda frätande svampar och skursvampar. Användningen riskerar att skada glaset. Använda inte kemiska rengöringsmedel, som t.ex. spray för att rengöra ugnen (ugnsrengöringsmedel) eller för att ta bort fläckar (fläckrengöringsmedel).

Efter avslutad matlagning ska spisen svalna och sedan rengöras för att ta bort fastbrända matrester eller fläckar på ytan. Socker och matvaror med högt sockerinnehåll skadar spisytan och måste genast avlägsnas. Salt, socker och sand kan repa glasytan på spisen. Använd en mjuk duk, pappershandduk eller särskilda produkter för att göra rent induktionsspisar (följ alltid tillverkarens anvisningar). Du får aldrig använda en ångrengörare för att rengöra spisen med köksfläkten.

Rengöring av kärl för uppsamling av vätska

Viktigt: Vid tillfälliga och stora utsläpp vätska från grytorna

Det är möjligt att gripa in vid tillfälliga och stora utsläpp av vätska från grytorna genom att använda tömningsventilen, som är placerad på nedre delen av produkten, för att ta bort alla rester och göra en rengöring med maximal hygienisk säkerhet.

För en djupare och mera grundlig rengöring är det möjligt att helt ta bort det nedre kärlet.

Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt
Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Rengöring av metallgaller

(Gäller för följande modeller: NikolaTesla Prime, NikolaTesla Prime +, NikolaTesla Prime S, NikolaTesla Prime S+, NikolaTesla One, NikolaTesla Switch Glow, NikolaTesla Alpha, NikoleTesla Fit XL, NikolaTesla Fit, NikolaTesla Unplugged och NikoleTesla Flame)

Gallret ska tvättas för hand med varmt vatten och neutralt diskmedel och torkas ordentligt för att undvika rost.

Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Rengöring av vridknappar – Speciellt för NikoleTesla Unplugged

För en ordentlig rengöring kan vridknapparna avlägsnas; de är magnetiskt fästa i spisen så det räcker med att lyfta bort dem. Knapparna ska tvättas för hand i varmt vatten och neutrala rengöringsmedel, utan att använda svampar eller trasor.

Skötsel av sugmaskin

När du ska rengöra sugmaskinen får du endast använda en fuktig duk med flytande neutrala rengöringsmedel. Det är mycket viktigt att du aldrig använder verktyg eller instrument för rengöringen. Undvik att använda produkter som innehåller slipmedel. Och undvik alltid att använda sprit.

Fettfilter

Fettfiltrets funktion är att hålla tillbaka fettpartiklarna som kommer från stekprocessen. Det säger nästan säg själv att det kan bli väldigt äckligt om det inte rengörs regelbundet. Filtret ska rengöras en gång i månaden (eller när signalsystemet för filtermätningen ger besked att det behövs) genom att använda mild tvättmedel, manuellt eller i diskmaskinen vid låg temperatur och med kort diskcykel. När du tvättar i diskmaskinen kan fettfiltret bli missfärgad, men det påverkar inte filtrets filtreringsegenskaper negativt.

Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Filter med aktivt kol– keramiska (Endast för filtrerande utgåvor)

Filtret har till uppgift att fånga upp lukt från matlagningen. Produkten är utrustad med fyra filterbatterier som håller tillbaka lukten tack vare aktivt kol. Det aktiva kolet är inbäddat i en keramisk struktur som gör det möjligt att fånga föroreningar helt och hållet och utan besvär genom att bilda en hög absorptionsyta. Mättnaden av de keramiska filtren med aktivt kol sker efter en mer eller mindre långvarig användning och är beroende på kökstypen och regelbundheten i rengöring av fettfiltret. En termisk regeneration av filtren är möjlig var annan eller tredje månad i en uppvärmd ugn vid 200°C i 45 minuter. Regenereringen gör det möjligt att förlänga livslängden på filtret med upp till 5 år.

Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Speciellt med NikolaTesla Flame

För att förlänga livstiden på din gashäll med inbyggd fläkt är det viktigt att regelbundet utföra en ordentlig rengöring där du tänker på följande:

  • Glas, stål och emaljerade delar ska rengöras med lämpliga icke-slipande eller icke-korrosiva produkter. Undvik klorhaltiga produkter (blekmedel och liknande)
  • Undvik att lämna syra eller alkaliska ämnen på arbetsytan (ättika, salt, citronsaft osv.) på flamspridare och lock (avtagbara delar av brännaren) ska tvättas ofta med kokande vatten och neutralt tvättmedel och eventuella avlagringas ska avlägsnas. Torka ordentligt och kontrollera att inga hål i flamspridanden är helt eller delvis blockerade.

Efter rengöringen ska galler och brännare sättas på igen.

Så här rengör du NikolaTesla spisen med köksfläkt

Se illustrationer av de olika NikolaTesla-modellerna i bruksanvisningen på vår hemsida. Här är det ofta illustrerat hur de olika delarna ska rengöras/plockas ut osv.