Utlopp ger bättre inneklimat än recirkulation

Det ökade fokus på inomhusklimatet beror framför allt på en ny dansk rapport som publicerats av Dansk Teknologiska Institut, Artelia och Aarhus Universitet, som fokuserar på köksfläktens förmåga att avlägsna partikelföroreningar under matlagning.

Utlopp

Konsumenterna uppmanas till att bli mer medvetna om partikelförorening från matlagning. Det innebär bland annat att vi ska bli bättre på att tänka på att använda köksfläkten på rätt sät och att vädra tillräckligt länge – även efter att köksfläkten eller ugnen har stängts av. Det ökade fokus på inomhusklimatet beror framför allt på en ny dansk rapport som publicerats av Dansk Teknologiska Institut, Artelia och Aarhus Universitet, som fokuserar på köksfläktens förmåga att avlägsna partikelföroreningar under matlagning.

I rapporten konstateras att ”Matlagning är en av de största orsakerna till partikelförorening, lukt och dålig inomhusklimat i hemmet”. Det uttalandet är en påminnelse om best practice när det gäller användning av köksfläkten. Det understryker också att köksfläkten är den viktigaste produkten när man inreder ett kök, eftersom det har störst inverkan på vår hälsa.

Farligt att inte använda köksfläkten på rätt sätt

Som en av de ledande köksfläktsexperterna i Norden ser EICO det som sin uppgift att vägleda och hjälpa dig att göra medvetna val. Det kan snabbt bli en riktig djungel att navigera om köksfläkten faktiskt fungerar som den ska eller om den underpresterar och inte tar bort de ultrafina partiklar som skapar ett dåligt inomhusklimat.

”De flesta sätter till exempel inte på köksfläkten innan de börjar att laga mat, och en del glömmer helt och hållet att sätta på fläkten. Det kan få direkta konsekvenser när det gäller livsstilssjukdomar som t.ex. blodproppar och cancer. I den nya rapporten konstateras, lite skämtsamt, att om man inte sätter på köksfläkten när man lagar mat utsätts man för 10 gånger så många farliga partiklar som sprids runt i hemmet än om man är på H.C. Andersens Boulevard i centrala Köpenhamn mitt i rusningstrafiken”, säger Finn Kristensen, teknisk chef på EICO A/S.

Utlopp kontra recirkulation

I stort sett kan köksfläktar delas in i två typer: utlopp och recirkulation. Köksfläktar med utlopp skickar ut de uppsamlade utsläppen (fukt, fett, lukt, partiklar och värme) direkt ut ur bostaden och ut i det fria. Denna lösningen är därför klart att föredra.

Om du inte har möjlighet att ventilera ut till det fria så kan du använda recirkulation. Med den här typen av köksfläkter återcirkuleras luften i ditt hem och filtreras genom ett recirkulationsfilter. Det innebär att luften blåses tillbaka in i köket om och om igen. Det har längre varit känt att köksfläktar med recirkulation inte avlägsnar ånga/fukt, men den här rapporten belyser det faktum att de inte heller avlägsnar de farliga ultrafina partklarna från matlagningen.

”Även de allra bästa recirkulationsfilter har en maximal avskiljningseffektivitet på 9 % när det gäller ultrafina partklar, vilket innebär att de inte på något sätt är effektiva när det gäller att avskilja de skadliga partiklarna. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att recirkulation inte tar bort fukt, som kan orsaka mögel och andra problem i hemmet. Det är därför som vi på EICO alltid rekommenderar utsugning ut i det fria. Den här lösningen är helt klart den bästa när det gäller att fånga upp ultrafina partiklar, som det danska teknologiska institutet har uppmätt till cirka 90 % vid utlopp till det fria”, säger Finn Kristensen.

Luftvolymen är en annan viktig faktor

Rapporten drar också slutsatsen att den viktigaste parametern för att effektivt avlägsna partiklar vid matlagning är luftvolymen – ju mer desto bättre. Sedan kommer avståndet till källan, ju närmare desto bättre.

”Rapporten dokumenterar att spisar med köksfläktar är den bästa lösningen när det gäller att avlägsna ultrafina partiklar från matlagningen. Det beror på att avståndet till källan är mycket kort, vilket innebär att de ultrafina partiklarna snabbt avlägsnas innan de hinner att spridas ut i hemmet. EICOs spisar med köksfläktar har den högsta lufthastigheten mätt i meter per sekund på marknaden, som säkerställer optimal uppsamling av ånga och ultrafina partiklar som genereras under matlagningen”, avslutar Finn Kristensen.

 

7 goda råd: Använd köksfläkten rätt och få ett friskare inomhusklimat

  1. Om det är möjligt, välj alltid köksfläkt med utlopp.
  2. Säkerställ optimal installationshöjd – ju närmare partiklarna fläkten är, desto mer fångar den upp.
  3. Kom ihåg att alltid starta köksfläkten på nivå 2 innan du börjar att laga mat. Optimalt är att den startas 10 minuter innan matlagning.
  4. För att säkerställa optimal luftcirkulation ska du öppna ett fönster eller dörr minst sex meter från din köksfläkt när du startar den. Om det inte är möjligt kan ett mindre avstånd användas.
  5. Var uppmärksam när du lagar mat. Om du känner matlukt ute i resten av bostaden ska du skruva upp köksfläktens effekt mer.
  6. Låt köksfläkten arbeta i minst 15-30 minuter på nivå 2 när matlagningen är avslutad. Det säkerställer det optimala inomhusklimatet i ditt hem.
  7. Kom ihåg att även använda köksfläkten när du t.ex. använder ugnen.

 

Läs hela rapporten här (Det är på danska)