Hur du rengör och underhåller din MFG 95 displaykylare från Vestfrost

Du kan göra mycket för att förlänga livslängden på din Vestfrost MFG 95 displaykylare. En viktig sak som du göra från början är att följa instruktionerna för avfrostning, rengöring och underhåll.

MFG 95 Vestfrost

Det bidrar inte bara till att förlänga livslängden på din kylare, utan det säkrar också att din displaykylare ser så bra och snygg ut som möjligt.

Automatisk avfrostning av MFG 95

Avfrostning av kylskåpet sker automatiskt. Smältvattnet rinner genom ett rör ner till avvattningsskålen vid kompressorn. Vattnet avdunstar på grund av värmen från kompressorn.

Rengöring av MFG 95

Innan du börjar rengöringen ska du dra ut kontakten från uttaget. Kylskåpet rengörs bäst med en lösning av ljummet vatten och lite diskmedel (max. 65 grader). Använd aldrig rengöringsmedel som kan repa skåpet. Använd en mjuk duk. Tvätta av med rent vatten och torka av ordentligt. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål.

Tätningsremsan runt dörren måste rengöras regelbundet för att undvika missfärgning och garantera lång hållbarhet. Använt rent vatten.

Efter att ha gjort rent dörrens tätningsremsa bör du kontrollera att dörren fortfarande tätar ordentligt när den är stängd.

Damm på kondensatorn under kompressorhuset och i kompressorutrymmet avlägsnas bäst med en dammsugare.

Ta ut hyllor i MGF 95

Hyllan skjuts helt ind och lutas i en vinkel. Hyllan kan nu dras ut.

Byte av lampor i MFG 95

Det används ljusdioder som är dimensionerade för att hålla under produktens hela livslängd. Om det ändå skulle bli nödvändigt att byta ut ljuskällan, kontakta vänligen vår serviceavdelning.

Behöver du flera tips? Hitta användarhandboken för MFG 95 här