09/28/2022

9 energisparande tips för optimal användning av din tvättmaskin

Hur bra känner du egentligen till din tvättmaskin? Vet du til lexempel vilka program som är effektivast för din energiförbrukning? Hur ofta bör du göra rent din tvättmaskin? Det och mycket mera har vi samlat här i 9 tips för din tvättmaskin.

Vestfrost 34016 VWM 12148 BM

9 energisparande tips för din tvättmaskin

  • De effektivaste programmen för din energiförbrukning är normalt de som arbetar med låga temperaturer och kör längst tid.
  • Om du följer tillverkarens anvisningar och fyller din tvättmaskin till kapaciteten som respektive program har kan du spara energi.
  • Använd endast tvättmedel, sköljmedel och andra tillsatser som är lämpliga för automatiska tvättmaskiner. Det automatiska skumabsorptionssystemet kan aktiveras av för stora mängder tvättmedel.
  • Programmets varaktighet, energiförbrukning och vattenförbrukning kan variera beroende på tvättens vikt och typ, de valda extrafunktionerna, vattnet och den omgivande temperaturen.
  • Det rekommenderas att använda flytande sköljmedel för tvättprogram med låga tempertaurer. Mängden tvättmedel varierar beroende på mängden tvätt och klädernas smutshetsgrad. Följ rekommendationerna från tillverkaren av ditt tvättmedel när du ska dosera tvättmedlet till tvättmaskinen.
  • Buller och fuktnivån i kläderna efter centrifugeringen påverkas av tvättmaskinens centrifugeringshastighet. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto mer buller gör maskinen och desto torrare blir kläderna.
  • Vi rekommenderar att du rengör tvättmaskinen regelbundet varannan månad. Använd programmet för rengöring av trumman vid regelbunden rengöring. Om tvättmaskinen inte har ett program för rengöring av trumman ska du använda programmet Bomull 90. Om det är nödvändigt ska du använda kalkborttagningsmedel som är gjort för användning i tvättmaskiner.
  • Öppna aldrig dörren med våld när tvättmaskinen är igång. Du kan öppna dörren på tvättmaskinen 2 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats. *
  • Montering och reparation av tvättmaskinen bör alltid utföras av en auktoriserad servicefirma för att undvika eventuella risker. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador till följd av åtgärder som utförs av obehöriga personer.

(*) Specifikationerna kan variera beroende på den köpta modellen.

Hitta flera tips och energisparande råd för dina vitvaror här

Se vårt sortiment med Vestfrost här: