Guide: Få svar på 6 vanliga frågor om felsökning av en diskmaskin

För många är det helt naturligt att ha en diskmaskin hemma – och något som man inte tänker på alls i vardagen – det har bara blivit en vana i våra liv. Men med en diskmaskin kommer det också då och då olika frågor.

Diskmaskiner

För många är det helt naturligt att ha en diskmaskin hemma – och något som man inte tänker på alls i vardagen – det har bara blivit en vana i våra liv. För andra är det en stor lyxig sak och något som man ser fram emot att en dag få möjlighet att uppleva. Men med en diskmaskin kommer det också då och då olika frågor.

Här i den här artikeln har vi samlat några av de allra vanligaste frågorna, där vi hoppas på att kunna ge dig svaren och kunskapen till att själv kunna lösa eventuella problem som uppstår med diskmaskinen. Och om det inte lyckas så sitter naturligtvis vår kundtjänst redo till att hjälpa dig.

 

Fråga: Varför finns det vatten kvar i diskmaskinen efter avslutad disk?

Svar: Ibland kan du uppleva att det ligger kvar lite vatten nere i diskmaskinen efter att diskprogrammet är slut. Om du upplever det problemet ska du kontrollera följande:

 1. Är vattenavloppsslangen blockerad eller vriden?
 2. Är filtren igensatta?
 3. Är diskprogrammet inte klart ännu?

 

Fråga: Varför stannar min diskmaskin mitt under ett diskprogram?

Svar: Det kan hända att din diskmaskin slutar att diska mitt under ett diskprogram. Det kan bero på flera olika saker. Du bör därför kontrollera följande:

 1. Har det varit strömavbrott?
 2. Kan det vara fel på vattenförsörjningen?
 3. Är programmet på standby?

 

Fråga: Varför kommer det bankande ljud från diskmaskinen?

Svar: Om du märker bankande ljud från diskmaskinens diskprogram ska du kontrollera följande:

 1. Tallrikar och glas är placerade fel inne i diskmaskinen
 2. Spolarmen stöter emot innehållet i diskmaskinen

 

Fråga: Varför är min disk inte ren efter diskmaskinen är klar?

Svar: Det kan hända att det sitter matrester kvar på disken som precis har diskats i diskmaskinen. Det kan bero på flera olika saker. Här är några av de vanligaste orsakerna:

 • Disken är placerad fel inne i diskmaskinen – därmed når vattnet, som sprutas runt inne i diskmaskinen, inte på alla ställen på disken.
 • Korgen är överlastad – du har kanske varit lite för optimistisk gällande hur mycket som kan pressas in i diskmaskinen.
 • Tallrikarna lutar in mot varandra och vattnet kan därför inte göra hela ytan ren.
 • Det är tillsatts för lite diskmedel.
 • Ett olämpligt, relativt svagt diskprogram har valts.
 • Spolarmen eller filtren är igensatta av matrester. 
 • Filtren är felaktigt monterade.
 • Vattenavloppspumpen är igensatta. 

 

Fråga: Varför är det vitaktiga fläckar på min disk efter avslutad diskprogram?

Svar: Om du upptäcker att det finns vita fläckar på disken, kan det bero på flera olika saker. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar följande:

 1. Används det mycket lite diskmedel?
 2. Är doseringen av spolglansmedel inställd på mycket låg nivå?
 3. Används det inte specialsalt trots vattnets höga hårdhetsgrad?
 4. Är vattenavspänningssystemet inställd på en mycket låg nivå?
 5. Är saltbehållarens lock inte ordentligt stängd?

 

Fråga: Varför är min disk inte torr efter avslutad diskprogram?

Svar: Om du upplever att din disk inte är ordentligt torr efter diskprogrammet ska du kontrollera följande:

 • Är det valt ett diskprogram utan torkning?
 • Är doseringen av avspänningsmedel för låg?
 • Disken tas ut för snabbt.

 

Hjälper det inte? Kontakta oss

Det gäller för alla ovan frågor, även om du har en helt annan fråga eller program med diskmaskinen. Kontakta vår Serviceavdelning om det uppstår ett program efter att du har kontrollerat punkterna under den relevanta frågan.

 

Behöver du en ny diskmaskin? Se våra modeller från Vestfrost här: