01/16/2024

Guide: Felsökningsguide på din VBO 1445 PN Steam Assist ugn

Om olyckan är framme och din VBO 1445 PN Steam Assist ugn har problem så finns det olika saker som du själv kan pröva, innan du kontaktar vår serviceavdelning. 

Steam Assist

Se på vår lista över möjliga problem som kan vara orsaken till att Steam Assist ugnen inte fungerar ordentligt. 

Checklista för felsökning

Problem #1 – Ugnen startar inte  

Möjlig orsak: Kontrollera om strömmen är frånslagen. 

Lösning:  

Kontrollera om strömmen är påslagen. Kontrollera också om dina andra köksmaskiner fungerar. 

Problem #2 – Ingen värme eller ugnen värms inte upp 

Möjlig orsak: Temperaturkontrollen för ugnen kan vara felaktigt inställd eller ugnsluckan kan ha lämnats öppen. 

Lösning:  

Se till att ugnens temperaturreglage är rätt inställd.  

Problem #3 – Ljuset i ugnen tänds inte 

Möjlig orsak: Glödlampan i ugnen fungerar inte. Den elektriska anslutningen kan vara avstängd eller frånkopplad.  

Lösning:  

Byt ut glödlampan enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Se till att strömförsörjningen är påslagen vid strömkontakten. 

Problem #4 – Ugnen tillagar maten ojämnt 

Möjlig orsak: Ugnsgallren kan vara felaktigt placerade. 

Lösning:  

Kontrollera att du använder de rekommenderade temperaturer och positioner för gallren. Öppna inte ugnsluckan för ofta, om du inte lagar mat som behöver vändas ofta. Om du öppnar luckan hela tiden kommer temperaturen inne i ugnsutrymmet att sjunka, som påverkar slutresultatet av din mat. 

Problem #5 – Timer-knapparna kan inte tryckas in ordentligt 

Möjlig orsak: Det sitter främmande föremål mellan timer-knapparna. 

Vid Touch-modellen, kontrollera om det är fukt på kontrollpanelen. 

Kontrollera också om nyckellåsfunktionen är aktiverad. 

Lösning:  

Ta bort de främmande föremålen och försök igen. 

Ta bort fukten och försök igen. 

Kontrollera om nyckelfunktionen är aktiverad. 

Problem #6 – Ugnsfläkten bullrar 

Möjlig orsak: Ugnsgallren vibrerar. 

Lösning:  

Kontrollera att ugnen står rakt och plant. Kontrollera att gallren och bakplåtarna inte vibrerar eller rör vid ugnens bakre panel. 

Om du har undersökt de olika problemen och ugnen fortfarande inte fungerar ordentligt, så får du gärna kontakta vår serviceavdelning. De sitter redo till att hjälpa dig. 

Du hittar kontaktuppgifterna här