Rengöring och skötsel av VBO 1445 PN Steam Assist

När det handlar om livstiden för dina vitvaror så spelar skötsel och rengöring en avgörande roll. Det innebär också att ju snabbare du skapar goda vanor för rengöring och skötsel av din Vestfrost VBO 1445 PN Steam Assist ugn, desto bättre håller den. Det är sunt förnuft.

VBO 1445 PN Steam Assist

Innan du börjar med rengöring av din VBO 1445 PN Steam Assist ugn så ska du alltid kontrollera att maskinen är avstängd och sval.   

Första steg i rengöring är att du ska genomgå våra allmänna anvisningar som säkrar du att du, till exempel, använder rätt rengöringsmedel.   

Allmänna anvisninger   

 • Kontrollera att de rengöringsmedel du använder är lämpliga för din apparat och rekommenderas av tillverkaren innan du börjar med att använda dem. 
 • Du bör endast använda rengöringskrämer eller -vätskor som inte innehåller slipmedel. 
 • Använd aldrig kaustiska (frätande) rengöringskrämer, slipande rengöringspulver, stålull eller hårda verktyg eftersom de kan skada apparatens yta. 
 • Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Det kan repa glaset, emalj och/eller målade delar på apparaten. 
 • Om det kommer vätska ut på apparaten, i samband med matlagningen, bör det torkas upp genast för att undvika skador på apparatens delar.   

Kom ihåg: Använd aldrig ångtvätt för att rengöra några av apparatens delar. 

 Nu är du redo för själva rengöringen av VBO 1445 PN Steam Assist.     

Rengöring av ugnens insida 

 • Insidan av emaljerade ugnar rengörs bäst när ugnen är varm. 
 • Varje gång som ugnen har använts ska du torka av den med en mjuk trasa som du vridit ur med lite tvålvatten. Torka sedan av ugnen med en våt trasa och torka slutligen med en torr trasa. 
 • Ibland kan det vara nödvändigt att använda ett flytande rengöringsmedel för att rengöra ugnen helt. 

Rengöring av glasdelar  

 • Rengör regelbundet glasdelarna på din ugn. 
 • Använd glasrengöringsmedel för att rengöra insidan och utsidan av glasdelarna. Skölj av dem och torka sedan av dem noggrant med en torr trasa. 

Rengöring av delar i rostfritt stål (om relevant) 

 • Rengör regelbundet delarna på ugnen som är i rostfritt stål. 
 • Torka av de rostfria delarna med en mjuk trasa som har vridits ur med vatten. Torka sedan noga av dem med en torr trasa.  

Du får inte rengöra de rostfria delarna när de fortfarande är varma efter matlagningen. 

Låt aldrig fläckar från ättika, kaffe, mjölk, salt, vatten, citron eller tomatjuice blik var på det rostfria stålet under en längre tid.  

Rengöring av målade ytor (om relevant)   

 • Fläckar med tomat, tomatpuré, ketchup, citron, olja, mjölk, sockerhaltiga livsmedel, sockerhaltiga drycker och kaffe måste genast avlägsnas med en trasa doppad i varmt vatten. Om fläckarna inte avlägsnas direkt och får torka in på yta, får du INTE avlägsna dem senare med hjälp av hårda verktyg (som t.ex. vassa föremål, stålull och skursvampar) eller rengöringsmedel som innehåller stora mängder alkohol, fläckborttagningsmedel, avfettningsmedel eller slipmedel. Användning av dessa kan orsaka etsning och missfärgning av den pulverlackerade ytan.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av olämpliga rengöringsmedel eller -metoder. 

Om du har följt dessa steg bör du ha en fin och ren ugn – redo för många nya spännande maträtter. Bra gjort. 

Om du blir inspirerad med att rengöra ännu flera vitvaror så kan du hitta fler guider och tips här.