Så här rengör du ett fristående kyl- och frysskåp

Börja med att stänga av strömmen innan rengöringen av kyl- och frysskåpet startar.

Vestfrost kyl- och frysskåp

Du kan torka av insidan och utsidan med en mjuk duk eller en svamp med varmt tvålvatten. Du bör rengöra kondensatorn med en borste minst två gånger om året för att säkerställa att spara energi och öka effektiviteten på skåpet.

Om kyl- och frysskåpet har en helautomatisk avfrostning rinner avfrostningsvattnet ner i ett avlopp på skåpets baksida. Därifrån leds vattnet genom en kanal i den bakre väggen till en skål ovanför kompressorn, där det avdunstar. Kontrollera regelbundet att avloppet och dräneringshålet är täppta så att vattnet rinner ner i botten av skåpet istället för i avloppet. Använd då den medföljande rengöringsstången eller en spetsig nål eller liknande för att rensa hålet.

Avfrostning av frysen i ett kyl- och frysskåp

Isen som bildas inne i frysskåpet bör avlägsnas åtminstone två gånger om året eller när ett ca 5 mm tjockt lager is har bildats, eftersom för mycket is försämrar frysens effektivitet. Använd den medföljande plastskrapan. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is i frysskåpet.

Dagen innan frysen ska frostas av ställer du in termostaten på 5 för att vara säker på att alla frysta varor är helt frysta.

Starta avfrostningen genom att stänga av strömmen till frysskåpet, dra ur sladden och lämna frysdörren öppen. Ta ut den frysta maten, svep in det i ett tjockt lager papper och förvara den på en kall plats.

För att påskynda avfrostningen kan du placera ut skålar med varmt vatten inne i frysskåpet. När isen har tinats upp, ska du torka upp vattnet och torka av frysens insida noga, slå på strömmen igen och ställ in termostatknappen på högsta läget.

Nu kan du njuta av ett rent kyl- och frysskåp igen.

Utforska hela vårt Vestfrost-sortiment här