05/31/2022

Steg för steg guide – Så här rengör du din inbyggda ugn

Vi har gjort en guide till dig som gör det lättare för dig att rengöra din inbyggda ugn. Men tyvärr kan vi inte göra jobbet åt dig.

Vestfrost inbyggda ugn

Stäng av maskinen och låt den svalna ordentligt innan du börjar rengöra den.

Allmänna anvisningar:

 • Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga och rekommenderas av tillverkaren innan du börjar använda dem på din produkt.
 • Använd rengöringskrämer eller vätskor som inte innehåller slipmedel. Använd aldrig kaustiska (frätande) rengöringsmedel, slippulver, stålull eller hårda verktyg eftersom de kan skada maskinens yta.
 • Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Det kan repa glaset, emaljen och/eller de målade delarna på maskinen.
 • Om vätska hamnar på maskinen i samband med matlagningen ska det torkas upp omedelbart för att undvika skador på maskinens delar.
 • Använd aldrig ångrengörare för att rengöra några av maskinens delar.

 

Rengöring av ugnens insida:

 • Insidan av emaljerade ugnar rengörs bäst när ugnen är varm.
 • Varje gång som ugnen har använts ska du torka av den med en mjuk trasa som är vridd med lite tvålvatten. Torka sedan av ugnen med en våt trasa och torka sedan ugnen med en torr duk.

Rengöring av pyrolyser:

VARNING: Innan du aktivera ugnens pyrolyseringsfunktion måste allt överflödigt spill torkas upp och du ska säkra att ugnen är tom. Lämna inte kvar något inne i gunen, t.ex. trådgaller, brickor eller ugnshyllor och stöd (om sådana finns) eftersom de kan skadas under pyrorengöringen.

 • Ugnsutrymmet är belagt med en speciell emalj som tål höga temperaturer. Under pyrolysrengöringen kan temperaturen inne i ugnen nå upp till 475° C.
 • Ugnsluckan blir automatiskt lås för din egen säkerhet när pyrolysrengöringsfunktionen är i gång. När rengöringen är klar startar kylfläkten och ugnen förblir låst tills den svalnat.
 • Det rekommenderas att du torkar av ugnen med en svamp med varmt vatten efter varje användning eller efter rengöring av pyrolysen.
 • Under rengöring av pyrolyserna kommer det att uppstå lukt och vissa ångor på grund av nedbrytningen av matresterna som finns kvar inne i ugnen. Detta är helt normalt. Rök från ugnsrengöringen kan vara dödliga för fåglar, barn och husdjur, så alla bör hållas borta tills rengöringen är klar.
 • Området där ugnen är installerad bör hållas väl ventilerad, särskilt under rengöring av pyrolyserna, och alla dörrar som leder in i området bör stängas ordentligt för att förhindra att lukt och ångor sipprar igenom.

 

Rengöring av glasdelar:

 • Rengör regelbundet glasdelarna inne i ugnen.
 • Använd glasrengöringsmedel för att rengöra insidan och utsidan av glasdelarna. Skölj och torka dem sedan noga med en torr duk.

 

Rengöring av delar av rostfritt stål (om tillämpligt):

 • Rengör regelbundet ugnens delar av rostfritt stål.
 • Torka av de rostfria ståldelarna med en mjuk duk som är vriden med vatten. Torka sedan av dem ordentligt med en torr trasa.
 • Rengör aldrig de rostfria delarna när de fortfarande är varma efter matlagningen.
 • Låt aldrig fläckar från vinäger, kaffe, mjölk, salt, vatten, citron eller tomatjuice sitta kvar på det rostfria stålet under lång tid.

 

Rengöring av målade ytor (om tillämpligt):

 • Fläckar från tomat, tomatpuré, ketchup, citron, olja, mjölk, sockerhaltiga livsmedel, sockerhaltiga drycker och kaffe ska omedelbart avlägsnas med en duk doppad i varmt vatten. Om fläckarn inte avlägsnas omedelbart och torkar på ytorna får de INTE avlägsnas senare med hjälp av hårda föremål (t.ex. vassa föremål, stålull och skurplattor) eller rengöringsmedel som innehåller stora mängder alkohol, fläckborttagningsmedel, avfettningsmedel eller slipmedel. Användning av dessa kan orsaka etsning av de pulverbelagda ytorna och färgning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av användning av olämpliga rengöringsmedel eller metoder.

Är det dags för en ny inbyggnadsugn? Kolla på vårt sortiment från Vestfrost här