10/09/2022

Steg för steg guide – Så rengör du din tvättmaskin

Vi har gjort en guide för att göra det lättare för dig att rengöra din tvättmaskin.

Vestfrost 34015

Koppla ur tvättmaskinen innan du börjar rengöra den. Koppla också bort vattentillförseln innan du rengör eller servar tvättmaskinen.

Rengör aldrig tvättmaskinen med lösningsmedel, rengöringsmedel med slipmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel. Deras kemikalier kan skada plastytorna och andra komponenter i tvättmaskinen.

Vattenfilter

Vattenfilter förhindrar att smuts och främmande föremål kommer in i tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du rengör de här filter om maskinen inte kan ta in tillräckligt med vatten, även om vattentillförseln är ansluten och kranen är öppen. Vi rekommenderar att du rengör dina vattenfilter varannan månad.

Så här gör du:

 • Skruva loss tvättmaskinens vatteninloppsslangar.
 • Du kan ta bort vattenfiltret från vattenventilen med hjälp av en plasttång. Dra försiktigt in plastskivan i filtret.
 • Det sitter ännu ett vattenfilter i slutet av vatteninloppsslangen som vetter mot kranen. Du kan ta bort det andra filtret med en plattång. Dra försiktigt in plastskivan i filtret.
 • Rengör filtret noggrant med en mjuk borste och tvätta det med tvålvatten. Skölj noga. Tryck försiktigt tillbaka filtret på plats.

Pumpfilter

Tvättmaskinens pumpfiltersystem förlänger pumpens livslängd genom att förhindra att ludd kommer in i tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret varannan månad. Pumpfiltret finns bakom locket i det nedre högra hörnet på maskinens framsida.

Så här gör du:

 • Du kan välja att öppna pumpluckan med hjälp av skopan för pulveriserat tvättmedel (*) som medföljer maskinen eller med hjälp av nivåplattan för flytande tvättmedel.
 • Sätt in skopans eller utjämningsskivans ände i öppningen på locket och tryck försiktigt bakåt. Luckan öppnas.
 • Placera en behållare under filterluckan innan du öppnar den, för att fånga upp om det finns överflödigt vatten.
 • Lossa filtret genom att vrida det moturs. Ta bort den genom att dra. Vänta medan vattnet rinner ut.

  OBS: Du kanske behöver tömma vattensamlingsbehållaren flera gånger beroende på hur mycket vatten som finns inne i maskinen.
   
 • Ta bort alla främmande föremål från filtret med en mjuk borste.
 • Sätt tillbaka filtret efter rengöring och vrid medurs.
 • När du stänger pumpluckan ska du se till att krokarna på luckans insida passar in i hålen på sidan av frontpanelen.
 • Stäng filterluckan.

(*) Specifikationerna kan variera beroende på vilken modell tvättmaskin du köpt.

Tvålkopp

Användning av tvättmedel kan leda till att rester av tvättmedlet byggs upp i tvålkoppen med tiden. Vi rekommenderar att du tar ut tvålkoppen varannan månad och rengör den från tvättmedelsrester.

Så här gör du:

 • Dra tvålkoppen framåt tills den är helt utdragen.
 • Tryck in på området i koppen som du har dragit ut helt och hållet. Fortsätt dra och lossa tvålkoppen.
 • Ta ut tvålkoppen och ta bort sköljproppen. Rengör tvålkoppen ordentligt för att ta bort eventuella rester från sköljmedel. Sätt tillbaka sköljproppen efter rengöringen och kontrollera att den sitter rätt i tvättmaskinen.
 • Rengör med en borste och med mycket vatten.
 • Ta bort resterna i hålet för tvålkoppen så att de faller ner i tvättmaskinen.
 • Torka av tvålkoppen med en handduk eller en torr trasa och sätt den tillbaka på plats.

OBS: Tvålkoppen får inte tvättas i diskmaskinen.

Tvättmaskin/trumma

Använd ett milt rengöringsmedel utan slipmedel (eller tvål och vatten) för att rengöra de yttre ytorna. Torka av med en mjuk trasa.

När du ska rengöra trumman ska du tänka på följande: Lämna aldrig metallföremål som nålar, gem, mynt etc. i maskinen. De här föremålen kan leda till att det bildas rostfläckar i trumman. Du kan ta bort sådana rostfläckar med ett klorfritt tvättmedel och följa tvättmedelstillverkarens anvisningar. Använd aldrig stålull eller liknande hårda föremål för att avlägsna rostfläckar.

 

Behöver du en ny tvättmaskin, kolla in vårt sortiment från Vestfrost här