01/29/2021

Utveckling - trots utmaningar

Som för de allra flesta har 2020 varit fullt av utmaningar och oväntade situationer även hos EICO. Trots det har utvecklingen aldrig stannat upp – kanske snarare tvärtom.

Eico lager

2020 – och nu även början av 2021 – har varit en hård period för många verksamheter över hela världen. I EICO har vi också mött utmaningar och oväntde situationer – även om dessa varit enklare att hantera jämfört med flera andra branscher.

- Vi måste erkänna att vi tillhör en privilegierad bransch, eftersom vi levererar produkter till hushållet, som verkligen fått en boost under coronakrisen. Många flera har jobbat hemma, haft mera tid och helt enkelt intresserat sig mera för att förbättra och försköna deras hem. Det har utan tvekan har en positiv effekt på efterfrågan efter de produktgrupper som är grundstenarna i vår verksamhet, bland annat köksfläktar, vinkylskåp och vitvaror i allmänhet. Kort och gott har vi haft medvind av alla ”mysa och bygga”-aktiviteter, berättar Michael Jacobsen, VD för EICO.

Stor fördel med digital strategi

För ett par år sedan inledde EICO en omfattande digital strategi, med huvudmålsättning att stödja, förbättra och utveckla företagets försäljning och försäljningskanaler via digitala plattformar och ny teknik. Och det råder inget tvivel om att den strategin också varit till stor hjälp för verksamhetens utveckling under förra året med covid-19.

- EICO har varit på en ”digital resa” under förra året och vi har gjort omfattande investeringar och prioriterat högt alla olika delar som är essentiella för att säkerställa bra och användarvänliga digitala plattformar. Jag tvivlar inte på att satsningen haft stor betydelse för hur vi kommit igenom coronakrisen, säger Michael Jacobsen och fortsätter:

- Vi har också blivit mera uppmärksamma på andra digitala möjligheter under corona, t.ex. att vi har kunnat hålla digitala möten med både leverantörer, kunder och andra samarbetspartners, så vi har lyckats hålla kontakten och fortsätta både drift och utveckling. När coronan är förbi, finns det också delar som vi kan ta med oss vidare som något positivt – något som vi lärt oss under perioden. T.ex. att vi kan använda oss av alla digitala mötesmöjligheter som ett kraftfullt komplement, och att vi inte är tvungna att resa lika mycket och hålla möten fysiskt. Men när det är sagt, finns det naturligtvis också fortfarande – och kommer alltid att finnas – situationer där ett fysiskt möte är att föredra.

 

Eico lager

Leveranskapaciteten under press

En av utmaningarna som många verksamheter upplevt under coronaperioden, gäller leverans- och lagerkapaciteten. En del av EICOs samarbetsfabriker, t.ex. i Italien, upplevde vid ett tidspunkt total avstängning. Flera andra fabriker upplevde också nedgång i produktionskapaciteten på 30-40 procent och för många fabriker har det resulterat i stora förseningar och leveransproblem.

- Vi har nog varit lite ”tursamma med flit”. För vi har aldrig någonsin varit i en situation där vi inte har haft möjlighet att leverera ut våra varor enligt det som vi kommit överens om med våra kunder. Leveranceperformance har alltid stått överst på vår kravlista, och vi har lyckligtvis varit i framkant och prioriterade upp vår lagerhållning under våren 2020. Under hösten har vi investerat ytterligare i vårt varulager och gearat vårt säkerhetslager ännu högre så att våra kunder – både återförsäljare och slutkunder – upplevt minimala problem med att kunna få levererat de produkter som de behöver. Det har naturligtvis bara varit en möjlighet eftersom vi har en sund verksamhet och att det är möjligt för oss att göra dessa investeringar i lagret till fördel för våra kunder, berättar EICO-chefen.

 

Eico NikolaTeslaFit

Innovation och utveckling fortsätter

Innovation, utveckling och arbetet att förfina produkterna ner till yttersta del har alltid varit en topprioritet hos EICO. Och just dessa processer är ett av det som Michael Jacobsen nämner som en särskild utmaning när det är förbjudet med fysiska möten och att landsgränserna är stängda. Daglig drift är en sak – utveckling och innovation är något helt annat.

- Bland annat har vi varit tvungna att tänka helt nytt när det gäller utveckling av nya produkter. Det är inte möjligt att bedömma en produkt ordentligt via teams-möten, men på samma gång kan vi inte kompromissa med våra normala processer och kvalitet. Därför har vi lagt ner extra tid på att få skickat prototyper från fabrikerna en extra gång, när det har varit nödvändigt. Innovationen fortsätter alltså, men det har naturligtvis varit extra besvärligt under coronaperioden, säger han innan han avslutar:

- Under 2020 har vi också förberett den stora lanseringen av våra nya vitvaror från Sharp och Vestfrost, som verkligen kommer att ta fart under första halvåret. Och strax innan årets slut anställde vi dessutom en produkt- och utvecklingschef i en helt ny tjänst. Så vi kan, med handen på hjärtat, säga: investeringarna, utvecklingen, innovationen och växtresan i EICO fortsätter oförminskat – och det trots de senaste tio månadernas intensiva coronarelaterade svårigheter.