09/28/2022

Energispartips – torktumlare

Behöver du tips på hur du minskar energiförbrukningen när du använder torktumlaren, har vi sammanställt ett par råd här.

Vestfrost
  • Du bör alltid använda torktumlarens fulla kapacitet – men se till att du inte fyller upp med för mycket kläder i maskinen.
  • När kläderna tvättas ska centrifugeringen vara så hög som möjligt. På det viset blir torktiden kortare och energiförbrukningen reduceras.
  • Se till att torka samma slags kläder på samma gång.
  • Följ instruktionerna för val av program.
  • Se alltid till att det finns tillräckligt med plats fram och bak om torktumlaren med tanke på luftcirkulationen. Gallret på framsidan av maskinen får aldrig täckas.
  • Maskinens dörr får aldrig öppnas under torkningen - Maskinens dør må ikke åbnes under tørringen, om det inte är nödvändigt. Om du blir tvungen att öppna dörren får den inte vara öppen under lång tid.
  • Lägg inte in nytt (blött) kläder i torktumlaren när den är i gång med en torkprocess.
  • Hår och ludd som lossnar från kläder och blandas med luften, samlas in av ”luddfilter”. Se alltid till att filter rengörs ordentligt innan och efter varje användning av torktumlaren.
  • På modeller som har värmepumpar är det viktigt att säkra att värmeväxlaren rengörs minst en gång i månaden eller efter 30 användningar.
  • Under torkningsprocessen måste det finnas god ventilation i miljön där torktumlaren är installerad.

Se vårt sortiment med Vestfrost här

Relaterade artiklar